Introduktion

Ett bra bemötande, en välplanerad introduktion och stöd under den första tiden gör att den nya medarbetaren/stipendiaten snabbare kommer igång i sitt arbete/uppdrag. Nya internationella medarbetare behöver ofta mer praktiskt stöd i frågor som rör den privata situationen och kontakten med det svenska samhället.

Introduktion vid Umeå universitet

Den samordnade introduktionen och dess aktiviteter är planerade för den nya medarbetarens/stipendiatens första sex månader och består av fem huvudsakliga delar.

Välkomstbrev och information

När anställningen anslås i e-rekryteringssystemet skickas ett välkomstbrev till medarbetaren. Om rekryteringsprocessen är utdragen och medarbetaren påbörjar sin anställning innan anställningen är anslagen kan välkomstbrevet skickas av introduktionsansvarig.

PDF

Digital introduktion

De digitala introduktionsfilmerna syftar till att ge medarbetaren goda förutsättningar för att snabbt lära känna oss som arbetsgivare.

Filmerna är målgruppsanpassade och ger information och kunskaper som är viktiga att känna till redan från start, exempelvis att vara statligt anställd, säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor. Vi rekommenderar att medarbetaren tar del av filmerna så tidigt som möjligt. Planera gärna in det som en del i institutionens introduktion. Filmerna finns tillgängliga på svenska och engelska.

Seminarieserie

Som ett komplement till den digitala introduktionen erbjuds ett antal seminarier inom olika områden där syftet är att få fördjupade kunskaper och möta andra medarbetare.

- Forskningsstöd

- Lärarstöd

- Värdegrund och dilemman

- Medarbetarskap

- Interkulturell kommunikation

Sociala events

En gång per termin erbjuds alla nya medarbetare/stipendiater en gemensam aktivitet. Utöver det har vi ett flertal aktiviteter för internationella medarbetare och deras medföljande.

länk

Institutionens/enhetens introduktion

Det är viktigt att introduktionen planeras väl så att medarbetaren känner sig välkommen och snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter och gemenskap på arbetsplatsen.

Som stöd till dig som är introduktionsansvarig har vi tagit fram ett förslag. Använd det gärna som utgångspunkt för att ta fram en egen rutin som är skräddarsydd för er verksamhet och arbetsplats.

 länk

 

 

Jannike Hurenkamp
2023-11-02