Introduktion

Ett bra bemötande, en välplanerad introduktion och stöd under den första tiden gör att den nya medarbetaren/stipendiaten snabbare kommer igång i sitt arbete/uppdrag. Nya internationella medarbetare behöver ofta mer praktiskt stöd i frågor som rör den privata situationen och kontakten med det svenska samhället.

Introduktion vid Umeå universitet

Den samordnade introduktionen och dess aktiviteter är planerade för den nya medarbetarens/stipendiatens första sex månader och består av fem huvudsakliga delar.

Välkomstbrev och information

När anställningen anslås i e-rekryteringssystemet skickas ett välkomstbrev till medarbetaren. Om rekryteringsprocessen är utdragen och medarbetaren påbörjar sin anställning innan anställningen är anslagen kan välkomstbrevet skickas av introduktionsansvarig.

PDF

Digital introduktion

De digitala introduktionsfilmerna syftar till att ge medarbetaren goda förutsättningar för att snabbt lära känna oss som arbetsgivare.

Filmerna är målgruppsanpassade och ger information och kunskaper som är viktiga att känna till redan från start, exempelvis att vara statligt anställd, säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor. Vi rekommenderar att medarbetaren tar del av filmerna så tidigt som möjligt. Planera gärna in det som en del i institutionens introduktion. Filmerna finns tillgängliga på svenska och engelska.

Introduktionsseminarium för nya forskare, lärare och doktorander

Detta halvdagsseminarium är en del av Umeå universitets introduktionsprogram för nyanställda. Seminariet är speciellt utformat för ny forskande och undervisande personal samt forskarstuderande. Huvudsyftet med seminariet är att ge deltagaren kunskap om karriärvägar inom akademin, viktiga saker att tänka på i den nya rollen samt vilket stöd man kan få i sitt arbete.

Seminariet syftar till att ge medarbetaren:

  • Kunskap om karriärvägar inom akademin
  • En översikt över forskningsstödet från Avdelningen för vetenskaplig kommunikation (SC) vid universitetsbiblioteket.
  • En översikt över vilket stöd de kan förvänta sig från Enheten för forskningsstöd och samverkan. Samt en introduktion till forskningsfinansiering med fokus på det svenska finansieringssystemet och hur du hittar utlysningar.
  • En introduktion till pedagogisk meritering vid Umeå universitet.
  • En kort presentation inom vilka juridiska områden och frågor de bör konsultera en universitetsjurist. Till exempel offentliga handlingar, sekretess, GDPR, avtal och immateriella rättigheter.

Seminariet kommer att hållas på engelska.

Sociala events

En gång per termin erbjuds alla nya medarbetare/stipendiater en gemensam aktivitet. Utöver det har vi ett flertal aktiviteter för internationella medarbetare och deras medföljande.

länk

Institutionens/enhetens introduktion

Det är viktigt att introduktionen planeras väl så att medarbetaren känner sig välkommen och snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter och gemenskap på arbetsplatsen.

Som stöd till dig som är introduktionsansvarig har vi tagit fram rutiner och mallar  till introduktion av nyanställda vid institutionen/enheten. Använd det gärna som utgångspunkt för att ta fram en egen rutin som är skräddarsydd för er verksamhet och arbetsplats.

 länk

 

 

Jannike Hurenkamp
2023-12-06