AI-tjänster

AI-tjänster har på kort tid utvecklats till användbara hjälpmedel för både anställda och studenter. Precis som med alla andra IT-tjänster är det viktigt att tänka på säkerheten. Här samlas råd om vad du måste tänka på innan du använder AI i din tjänst på Umeå universitet.

Vad är AI?

AI är en förkortning för artificiell intelligens, vilket innebär att maskiner eller program kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens, såsom att förstå språk, känna igen bilder eller lösa problem.

Hur kan AI användas?

AI kan användas på många olika sätt inom ett universitet, till exempel för att förbättra undervisningen, forskningen, administrationen eller kommunikationen. Några exempel på vad AI kan hjälpa dig med:

  • Söka efter relevant information på webben
  • Skriva, omskriva, förbättra eller optimera ditt innehåll
  • Hjälpa till med att skapa intressanta och pedagogiska presentationer, frågor, uppgifter och aktiviteter för studenter
  • Ge dig feedback och tips på hur du kan förbättra din undervisning och lärande
  • Generera frågor, sammanfattningar eller presentationer
  • Översätta, tolka eller transkribera språk.

Använd med sunt förnuft och var källkritisk

AI-tjänster använder sig av olika verktyg och modeller för att generera sina svar. Därför måste du vara kritisk och granska de svar som en AI-tjänst ger dig, och inte ta dem för givet eller som sanningar. Väljer du att använda dig av innehåll som har genererats av en AI-tjänst är du också ansvarig för innehållet.

Råd kring säkerheten i AI-tjänster

  • Använd bara IT-system och IT–tjänster som rekommenderas och tillhandahålls av universitetet. Använd dem endast för den sorts information som systemets eller -tjänstens fastställda skyddsvärde anger.
  • Om du har behov av IT-system- eller tjänst för ditt arbete som inte rekommenderas; kontakta ITS.
  • Undvik att använda gratistjänster och gratisverktyg då dessa ligger utanför universitetets kontroll.
  • Om det är nödvändigt att använda gratistjänster eller gratisverktyg bör en noggrann bedömning göras av tjänstens säkerhet och integritet. Det är viktigt att säkerställa att sådana tjänster uppfyller kraven i GDPR och OSL.

Mer på Nytt från juristerna: Använda AI i jobbet, 2023-11-09

Hantera inte personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter

Hantera inte andras personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter i AI-tjänster. Inte heller andras IPR-skyddade material, t ex material du nyttjar med stöd av kopieringsavtalet, andras upphovsrättsligt skyddade material. Undvik även att lägga in forskningsdata och information som inte bör spridas, exempelvis tentamensuppgifter.

Elin Sköld
2023-11-10