Informationsmaterial

Beskrivningstexter

Umeå universitets verksamhet är både bred och djup, och det kan vara svårt att beskriva det. Det finns framtagna beskrivningstexter - kort och lång - som stöd för dig som vill beskriva Umeå universitet i olika sammanhang.

Beskrivningstext - kort

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 38 000 studenter och 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Beskrivningstext - längre

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 38 000 studenter och 4 600 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.

 

Powerpointpresentation, allmän

Powerpointpresentation 16:9, allmän, svenska (16 MB)

Powerpointpresentation 4:3, allmän, svenska (14,8 MB)

Powerpointpresentation 16:9, allmän, engelska (16 MB)

Powerpointpresentation 4:3, allmän, engelska (15,4 MB)

Producerad: april 2018, uppdaterad februari 2022.

Presentationsbroschyr, allmän

This is Umeå University, engelska

Producerad: april 2018

Presentationsbroschyr, Konstnärligt campus

Konstnärligt campus, Umeå Arts campus, svenska och engelska

Producerad: augusti 2017

Umu till fots

Självguidning runt campus

Finns enbart på svenska
Producerad: maj 2013
Pdf-format enbart (1,1 MB)

Magasin – Allt kommer bli bra

Umeå universitet magasin 2021/22

Producerad: 2020
Pdf-format enbart (2,1 MB)

Tänk

Tänk är Umeå universitets magasin med tonvikt på forskning. Nummer 1. 2020 fokuserar särskilt på en mer hållbar värld.

Svenska Tänk nr 1, 2020 (6 MB)

Engelska Think nr 1, 2020 (6 MB)

Producerad: januari 2020
Finns på både svenska och engelska

Årsredovisning

Planering och uppföljning

Visionsdokument Umeå universitet

Umeå universitets vision 

Regelverket vid Umeå universitet

Regelverket vid Umeå universitet består av samtliga universitetsgemensamma styrdokument.

Regelverket vid Umeå universitet

Presentationsmaterial för internationell studentrekrytering

Presentationsmaterial för studier på master- och kandidatnivå

Your guide to studies at Umeå University (tillgänglighetsanpassad)

Broschyr om engelskspråkiga studier på bachelor- och masternivå vid Umeå universitet för internationella studenter. För tryckbar PDF kontakta: komm.io@umu.se

Presentationsmaterial för inresande utbytesstudenter

Your guide to exchange studies at Umeå University (tillgänglighetsanpassad)

Broschyr om studier vid Umeå universitet för inresande utbytesstudenter. För tryckbar PDF kontakta: komm.io@umu.se

7 Top reasons to choose Umeå University

Flygblad för inresande utbytesstudenter.

Presentationsmaterial för utresande utbytesstudenter

Utbytesstudier - din väg till nya upplevelser

Broschyr om att studera utomlands via Umeå universitet. För tryckbar PDF kontakta: komm.io@umu.se

7 skäl att åka på utbyte/7 reasons to go abroad

Flygblad för utresande utbytesstudenter.

Kontakt Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten
901 87 Umeå

Telefon: 090-786 50 70
E-post: komm@umu.se

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Plan 4
Universitetstorget 4

Kommunikationschef
Gunilla Stendahl
Telefon: 090-786 51 82
Mobiltelefon: 072-500 79 74

Beställ informationsmaterial

Informationsmaterial om Umeå universitet finns att hämta på Kommunikationsenheten, Universitetsledningshuset, plan 4.

Om du vill ha fler än 10 exemplar, vänligen kontakta Kommunikationsenheten i förväg.

Kommunikationsenheten
2024-03-22