Folkbokföring (personnummer) och samordningsnummer

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Medarbetare som ska stanna i Sverige längre än 12 månader ska folkbokföra sig och få ett personnummer. För kortare vistelser kan ett samordningsnummer vara aktuellt om medarbetaren är anställd.

 

Foto:

 

Att bli folkbokförd i Sverige innebär att man får ett svenskt personnummer och registreras som bosatt på en fastighet och en adress. Dessutom registreras civilstånd och eventuell relation till maka/make, barn och förälder.

Folkbokföringslag (1991:481) 

1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra förhållanden som enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

3 § Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år.

4 § En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

Folkbokföringslagen (2001:182)

Skatteverkets information om att flytta till Sverige

Personer som vistas i Sverige kortare tid än ett år

Personer som planerar att vara i Sverige kortare tid än ett år kan inte folkbokföra sig och få ett svenskt personnummer. De som arbetar och får lön i Sverige behöver bli tilldelade ett samordningsnummer av Skatteverket.

Samordningsnumret är först och främst ett skatteregistreringsnummer men det används också för att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna identifiera personer även om de inte är folkbokförda i Sverige.

Det är arbetsgivarens ansvar att höra av sig till Skatteverket och begära att den anställda personen tilldelas ett samordningsnummer. 

Inom Umeå universitet handläggs detta av en lönespecialist på Löneadministration inom Personalenheten. Handläggningen görs i samband med den första löneutbetalningen. Ansökan kan endast göras för personer vars inkomst utbetalas via lönesystemet. För personer som har ett externt stipendium kan ansökan om samordningsnummer inte göras.

Personer som vistas i Sverige längre tid än ett år

Den som planerar att bo i Sverige i ett år eller mer ska i de flesta fall vara folkbokförd här. 

För att bli folkbokförd måste personen besöka ett av Skatteverkets servicekontor. Statens servicecenter i Umeå finns i MVG-gallerian på Kungsgatan. 

Skatteverket rekommenderar att man förbereder för besöket på servicekontoret genom att använda e-tjänsten Flytta till Sverige. I e-tjänsten fyller man i personuppgifter och svarar på frågor om den planerade vistelsen i Sverige. Blanketten ska skrivas ut och tas med till servicekontoret.

Flytta till Sverige (e-tjänst på skatteverket.se, finns på svenska, engelska och flera andra språk).

Vilken dokumentation som ska tas med beror på:

  • vilket medborgarskap personen har
  • vilket uppdrag som ska utföras i Sverige
  • om det finns medföljande till personen.

För att veta exakt vilken dokumentation som krävs i det individuella fallet bör man gå till informationssidan Flytta till Sverige på Skatteverkets webbplats och välja de alternativ som är aktuella.

Flytta till Sverige (informationssida på skatteverket.se, finns på svenska och engelska)

Umeå universitets intyg 
I de fall som det efterfrågas kan intygsmallen med fördel användas i syfte att tillgodose Skatteverket information om den anställdes/stipendiatens uppdrag under den planerade tiden för vistelsen i Sverige. 

Umeå universitetets intyg för folkbokföring

Särskilda regler gäller för stipendiater från EU-land

Du kan läsa mer om vad som gäller för stipendiater på sidan EU/EES-medborgare (stipendiat)

Om du har ett svenskt personnummer sedan tidigare men är utvandrad

Om du sedan tidigare har ett svenskt personnummer men har bott i ett annat land en längre tid, är det ändå viktigt att du omgående kontaktar Skatteverket för att få information om vad du behöver göra/vad Skatteverket behöver för uppgifter från dig.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Internationella hr-nätverket

Du som HR/motsvarande som arbetar med internationella HR-frågor är välkommen att delta i universitetets internationella HR-nätverk.

Nätverket samordnas av Personalenheten och erbjuder regelbundna möten, nyhetsspridning och möjligheten att diskutera frågor med andra HR-kollegor. 

Klicka här för att ansöka om medlemskap i Internationella HR-nätverkets teamsgrupp

Jannike Hurenkamp
2023-11-02