Tillstånd för att söka arbete efter slutförda studier eller forskning

Den som har haft uppehållstillstånd för studier eller forskningsuppdrag och har slutfört sina studier/forskning kan ansöka om ett uppehållstillstånd för att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag här. Tillståndet beviljas på 12 månader, varken mer eller mindre.

För att kvalificera sig ska personen:

  • lämna in sin ansökan innan nuvarande tillstånd går ut
  • ha ett pass som är giltigt
  • ha slutfört en högskoleutbildning som varat i minst två terminer – det betyder att alla dina kurser ska vara godkända.
  • haft ett uppehållstillstånd för högre utbildning i Sverige.
  • planera att söka arbete eller undersöka möjligheterna att starta eget företag
  • kunna försörja sig under 12 månader (för studenter 8 568 kr/månaden x 12, för forskare 9 700 kr/månaden x12))
  • ha, eller ha ansökt om, en heltäckande sjukförsäkring som gäller vid vård i Sverige.

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter studier

Uppehållstillstånd för att söka arbete efter forskning

Ansökan om uppehållstillstånd att söka arbete måste skickas in före nuvarande tillstånd går ut för att legalisera personens vistelse i Sverige. Under handläggningstiden kan personen stanna och arbeta. 

Om ett jobbsökartillståndet har beviljats och personen senare erbjuds ett arbete, kan en ansökan om tillstånd endast göras inifrån Sverige för arbete, dvs. arbetstillstånd. Om personen antas till forskarstudier eller erbjuds anställning som forskare måste ansökan göras utanför Sverige.

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

Jannike Hurenkamp
2023-11-02