Beställning av upphandling

På den här sidan finns information om hur du beställer en upphandling av Upphandling och Inköp.

Beställningsformulär

När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde över direktupphandlingsgränsen på 615 312 kronor och inget befintligt avtal finns ska du skicka en Beställning av upphandling till avdelningen Upphandling och Inköp. Efter mottagen beställning utses en ansvarig upphandlare, vilken kontaktar köparen och bokar tid för ett första möte.

Beställnings av upphandlingen genomförs genom att fylla i följande formulär.

Beställaren kan förbereda sig genom att fundera på vilka krav som kan ställas på inköpet och även informera sig kring vad som finns på marknaden utan att för den skull ta in några offerter eller inleda några förhandlingar med leverantörer. Finns material som produktblad, kravspecifikation eller liknande kan det med fördel bifogas med beställningen.

Var ute i god tid

Tänk på att en upphandling tar tid. Det tar till exempel cirka tre månader att skriva upphandlingsdokumentet. Det finns också ett lagstadgat krav om minst 10–30 dagars annonsering beroende på upphandlingens värde. Uppskattningsvis tar det mellan 3 och 8 månader från det att beställningen mottagits tills dess att upphandlingen är färdig.

Regleras av LOU

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper varor och tjänster. Här kan du läsa hela LOU.

Läs mer om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Beställning av upphandling

Formulär för beställning av upphandling

Vid frågor

Upphandling och inköp

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

Linnea Westberg
2021-06-08