Administration av anställningar och löner

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Denna del av HR-guiden samlar information hur du som prefekt/chef eller administratör hanterar olika personalärenden.

 

Foto:

Under huvudingången Administration av anställningar och löner finns information om hur du utför olika personaladministrativa ärenden av rutinmässig karaktär. Vissa typer av ärenden är ständigt återkommande, andra utförs mer sällan.

Ersättningar till anställda

Denna sida syftar till att ge dig information om mertid och övertid samt andra ersättningar till anställda.

Ersättningar till anställda

Besluta ledigheter

De flesta ledighetsärendena hanteras i PASS. Vissa typer av ledighet har man som anställd rätt till, enligt lagar och kollektivavtal.

Besluta ledigheter

Reseräkningar och utlägg

Denna sida syftar till att ge granskare och chefer den kunskap som behövs för att hantera reseräkningar och utlägg korrekt och effektivt.

Reseräkningar och utlägg

Uppföljning av lönekostnader

Några gånger om året behöver du som chef gå igenom rapporter från lönesystemet för att säkerställa att löner och ersättningar är rimliga och betalas ut till rätt personer.

Uppföljning av lönekostnader

Administrera ny anställning

På denna sida samlas guider och lathundar som hjälper dig som HR-administratör att skapa och hantera anställningsärenden på rätt sätt.

Administrera ny anställning

Utlandsstationerade medarbetare

När en medarbetare vid Umeå universitet ska arbeta med stationering i ett annat land så gäller särskilda avtal och bestämmelser.

Utlandsstationerade medarbetare

Besluta om delpension

Umeå universitet har en regel för hur vi hanterar delpension. På denna sida finns en grundläggande beskrivning av regelverket.

Besluta om delpension

Uppsägning vid uppnådd LAS-ålder

Om en institution eller enhet har medarbetare som uppnår 68 år behöver prefekt/chef ta ställning till om personens anställning ska fortsätta eller avslutas.

Uppsägning vid uppnådd LAS-ålder

Ersättning till externa personer

När personer som inte är anställda vid Umeå universitet utför arbete för universitets räkning ska de ersättas med ett arvode, inte med lön. Arvodesbeloppen beslutas på olika nivå för olika typer av arbete.

Ersättning till externa personer

Utbetalning med ICA-kort

Utbetalning genom ICA-kort ska endast göras till personer från andra länder som under sin vistelsetid i Sverige:

- saknar bankkonto i hemlandet till vilket utbetalning kan göras via Danske Bank

- inte heller har möjlighet att öppna ett svenskt bankkonto

Utbetalning med ICA-kort

 Uttag av listor

Behöriga Primula-användare kan ta ut olika listor som ger dig eller den prefekt/chef du stöttar möjlighet till överblick och beredskap.

Uttag av listor

Systemstöd för personaladministration

De flesta ärendetyperna hanteras i något av systemen PASS eller Primula.

För att beställa behörighet, ta del av användarstöd eller kontakta supportfunktioner, gå vidare till sidan om det aktuella systemet:

PASS administratörsgränssnitt 

Personal- och lönesystemet Primula

HR-system

 

Foto:

PASS

Sida om PASS i HR-guiden

HR-system

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar för administration av anställningar och löner i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom administration av anställningar och löner

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Birgitta Berglund
2023-06-22