Umu-kortet

Här hittar du information om Umeå universitets flerfunktionskort, Umu-kortet.

Umu-kortet är ett flerfunktionskort för anställda och studenter på universitetet och har för närvarande funktionerna:

  • Passerkort
  • Lånekort för Universitetsbiblioteket
  • Kopierings- och utskriftskort.

Umu-kortet gäller på Campus Umeå, Konstnärligt campus och Campus Örnsköldsvik.

Hur får jag Umu-kortet?

Du får ett e-postmeddelande om hur du ska ansöka om kortet. I e-postmeddelandet finns utförlig information och länken till kontot där du bland annat ska ladda upp ett foto av dig själv.

Efter att Umu-kort-portalen öppnar i början av december 2022:

Efter att du aktiverat ditt Umu-id kan du beställa ditt Umu-kort på Umu-kort-portalen. Du väljer i Umu-kort-portalen var du vill hämta ditt kort. När kortet är färdigt får du ett meddelande i portalen och via mejl. Normalt tar det 2–4 dagar från det att du beställt ditt kort till att du kan hämta det. Kom ihåg att ta med legitimation vid uthämtning av kortet. 

Så här fungerar Umu-kortet:

Lånekort

Ditt Umu-kort gäller som lånekort vid Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket, UB Konstnärligt campus samt Arkiv och specialsamlingar under tiden som du är anställd.

Inpassering i universitetets lokaler

De behörigheter du behöver förs automatiskt in på ditt Umu-kort och styrs av vilken enhet du tillhör. Behöver du utökad behörighet kan du kontakta en servicemedarbetare på Universitetsservice. Umu-kortet fungerar inte som passerkort i Norrlands universitetssjukhus (NUS) lokaler.

Utskrifter, kopiering och skanning

Du använder ditt Umu-kort för att identifiera dig vid skrivaren när du vill skriva ut, kopiera och skanna. Du kan skriva ut från en av universitetets datorer eller från din egen dator och hämta dina utskrifter på valfri skrivare inom universitetet. Ditt Umu-kort är kopplat till den institution, enhet eller motsvarande där du är anställd. Kostnaden för dina utskrifter, kopior och inskannade dokument faktureras dit.

Gästkort

Tillfälliga lånekort för upp till fem dagar kommer att finnas för besökare och leverantörer. Kontakta en servicemedarbetare på Universitetsservice för beställning av ett lånekort.

Förändringar kring gästkort i och med systembyte i december 2022

De anonyma gästkorten kommer att fortsätta fungera som vanligt under 2022, men kommer att fasas ut under 2023. Inga nya anonyma gästkort kommer kunna beställas efter systembytet, befintliga kort vid enheter/institutioner kommer fortfarande att fungera.

Gästkort för anställda som glömt sitt kort

Har en anställd glömt sitt kort? I det nya systemet kan Infocenter, säkerhetsgruppen vid Universitetsservice och medarbetare med ansvar för passage vid särskilda enheter utfärda lånekort som är giltiga ett dygn. Dessa kort har samma behörigheter som personens vanliga kort men kan inte användas i copyprint eller till UB. Personens vanliga kort spärras till dess att lånekortet återlämnats. Lånekortet är som standard giltigt samma dag.

Gästkort för tillfälliga gäster

Har du gäster som tillfälligt behöver ett passerkort? Det kommer inledningsvis kunna beställas via säkerhetsgruppen vid Universitetsservice. De registrerar personen och knyter ett lånekort (upp till 5 dagar) eller ett externt individuellt kort till denne.

Umu-kort-portalen

Umu-kort-portalen öppnar i början av december 2022. Där kan du själv beställa ditt Umu-kort, byta din pinkod, spärra ditt kort med mera.

Läs mer:

Nytt sätt att beställa Umu-kortet 

Umu-kortet ska uppdateras 

Relaterad information

Frida Fjellström
2022-11-24