Umu-kortet

Umu-kortet är ett flerfunktionskort som fungerar som passerkort, lånekort och utskriftskort. På denna sida samlas information om hur du får ett Umu-kort, vilka behörigheter du får, hur du ansöker om ett kort till en gäst samt hur du ska hantera leverantörer som behöver tillgång till lokaler.

Kom ihåg att byta ut ditt gamla Umu-kort

Har du ett gammalt Umu-kort (utan QR-kod)? I så fall behöver du byta kort.
Du kan beställa ett nytt kort via Umu-kort-portalen eller gå till Infocenter i Universum och använda fotoautomaten där.

Bytet till nytt kort sker i enlighet med skärpta krav på ökad säkerhet. 

Umu-kortet är ett flerfunktionskort för anställda och studenter på universitetet och har för närvarande funktioner som passerkort på campus, lånekort samt kopierings- och utskriftskort. 

Umu-kortet gäller på Campus Umeå, Konstnärligt campus och Campus Örnsköldsvik.

Hur får jag Umu-kortet?

Efter att du aktiverat ditt Umu-id kan du beställa ditt Umu-kort i Umu-kort-portalen. Du väljer i portalen var du vill hämta ditt kort. När kortet är färdigt får du ett meddelande i portalen och via mejl. Kom ihåg att ta med legitimation vid uthämtning av kortet. 

Så här fungerar Umu-kortet:

Inpassering och behörigheter i universitetets lokaler

De behörigheter du behöver förs automatiskt in på ditt Umu-kort och styrs av vilken enhet du tillhör. Behöver du utökad behörighet får du hjälp av Universitetsservice i det hus där du söker access. Innan du kontaktar dem behöver du tillstånd från den som ansvarar för lokalen. Läs mer på sidan Access till lokaler.

Observera att Infocenter inte kan ändra eller lägga till behörigheter.

Umu-kortet fungerar inte som passerkort till Norrlands universitetssjukhus (NUS).

Lånekort

Ditt Umu-kort gäller som lånekort vid Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket, UB Konstnärligt campus samt Arkiv och specialsamlingar under tiden som du är anställd.

Utskrifter, kopiering och skanning

Du använder ditt Umu-kort för att identifiera dig vid skrivaren när du vill skriva ut, kopiera och skanna. Du kan skriva ut från en av universitetets datorer eller från din egen dator och hämta dina utskrifter på valfri skrivare inom universitetet. Ditt Umu-kort är kopplat till den institution, enhet eller motsvarande där du är anställd. Kostnaden för dina utskrifter, kopior och inskannade dokument faktureras dit.

Glömt kortet hemma, eller tappat bort det?

Har du som anställd glömt ditt kort kan ett tillfälligt kort utfärdas. Det tillfälliga kortet kan utfärdas på vilket servicekontor som helst inom universitetet, inklusive Infocenter. Ta med legitimation.

Tillfälliga kort är som standard giltigt samma dag och ger samma behörighet som du har på ditt vanliga kort. Det kan dock inte användas som lånekort eller för att göra utskrifter. Ditt vanliga kort kommer att spärras tills det tillfälliga kortet är återlämnat. 

Har du tappat bort ditt Umu-kort ska du gå in på Umu-kort portalen och spärra kortet. Där kan du också beställa ett nytt kort.

Gästkort

För gäster som besöker Umeå universitet och behöver ett passerkort är det enklast om du som värd som ansöker om detta. Det finns två tillvägagångssätt beroende på om gästen har tillgång till e-legitimation eller ej.  

Min gäst har e-legitimation

För gäster som har tillgång till Bank-id eller Freja-eID gäller följande:

 1. Registrera din gäst i administrationsverktyget
 2. När din gäst fått sitt Umu-id ska du som värd skicka in ett ärende till Servicedesk där du beskriver att din gäst med dess umu-id ska ha ett passerkort med behörigheter.
 3. Gästen får tillgång till Umu-kort-portalen och beställer ett umu-kort för anställda.
 4. Gästen får ett mejl när denne kan hämta ut sitt Umu-kort på Infocenter. Du som värd kan inte hämta ut gästkortet.

Min gäst har inte e-legitimation

Om e-legitimation inte finns krävs en manuell handläggning. Detta gör du genom att kontakta ditt lokala servicekontor. Uppge följande uppgifter om din gäst:

 • Namn 
 • Personnummer
 • E-post
 • Telefon
 • Kontaktperson på Umeå universitet

När beställningen är gjord begärs både ett Umu-id och ett Umu-kort. Gästen får därefter tillgång till Umu-kort-portalen och kan beställa ett Umu-kort för anställda. Detta hämtas på Infocenter.

Leverantörer 

För leverantörer och externa parter som behöver ta sig runt i lokalerna gäller olika regler beroende på omfattningen av arbetet. Förfrågan för att upprätta kort till dessa måste komma från enhet/institution, leverantörerna själva kan inte ansöka.

Leverantörer och externa aktörer skiljs mellan de som över tid är återkommande och de som bara önskar tillträde vid enstaka tillfällen.

Det finns tre olika kort som kan utfärdas, lånekort, personliga externa kort och funktionskort. Det är servicekontoren som beslutar om vilken lösning som blir aktuell för varje leverantör. 

Enstaka tillfällen och nödfall

För arbeten som utförs vid planerade enstaka tillfällen samt akuta tillfällen kan ett så kallat akutkort utfärdas av alla lokala servicekontor, men inte Infocenter. Dessa registreras med de behörigheter som är nödvändiga för insatsen. 
Exempel på enstaka eller akuta tillfällen kan vara till exempel en rörmokarinsats eller installationer.

Återkommande leverantör och funktionskort

För återkommande leverantörer eller entreprenörer kommer dessa registreras som leverantör och företagsnamn.

Definitionen av återkommande är en leverantör som med fasta utförare utför arbete under regelbunden basis på Umeå universitet. Det är du som avtalsansvarig som ansöker om umu-kort till dina kontrakterade leverantörer, det gör du på detta sätt:

 1. Du som avtalsansvarig skickar ett mejl till passagen@umu.se. Lämna uppgifter för vilket företag det gäller, organisationsnummer, avtalslängd och en ansvarig kontaktperson på företaget.
 2. Aktören får i sin tur inloggningsuppgifter till en portal. Där registrerar de själva sina utförare med personuppgifter samt beställer Umu-kort till dessa. Alla kort är personliga för återkommande leverantörer.

Funktionskort
Funktionskort används för de aktörer där det är svårt att knyta enskilda personer till ett kort (till exempel postleveranser där det är olika utdelare varje dag).

Dessa aktörer får utdelat funktionskort som kan användas av flera personer inom samma företag. Dessa kort ges endast behörighet för särskilda utrymmen, exempelvis, postutrymmen eller soprum.

Krav för att få använda funktionskort
Eftersom dessa inte är personliga kräver universitetet att aktören upprättar en logg där de för universitetets säkerhetsfunktionen kan uppge vem som hade kortet vid givet datum och tid. Denna logg ska sparas i tre års tid.

Umu-kort-portalen

I portalen kan du själv beställa ditt Umu-kort, byta din pinkod, spärra ditt kort med mera: Umu-kort-portalen. Du loggar in med ditt Umu-id.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.
Frida Fjellström
2024-02-22