Umu-kortet

Här hittar du information om Umeå universitets flerfunktionskort, Umu-kortet.

Umu-kortet är ett flerfunktionskort för anställda och studenter på universitetet och har för närvarande funktionerna:

  • Passerkort
  • Lånekort för Universitetsbiblioteket
  • Kopierings- och utskriftskort.

Umu-kortet gäller på Campus Umeå, Konstnärligt campus och Campus Örnsköldsvik.

Hur får jag Umu-kortet?

Efter att du aktiverat ditt Umu-id kan du beställa ditt Umu-kort i Umu-kort-portalen. Du väljer i portalen var du vill hämta ditt kort. När kortet är färdigt får du ett meddelande i portalen och via mejl. Normalt tar det 2–4 dagar från det att du beställt ditt kort till att du kan hämta det. Kom ihåg att ta med legitimation vid uthämtning av kortet. 

Så här fungerar Umu-kortet:

Lånekort

Ditt Umu-kort gäller som lånekort vid Universitetsbiblioteket, Medicinska biblioteket, UB Konstnärligt campus samt Arkiv och specialsamlingar under tiden som du är anställd.

Inpassering i universitetets lokaler

De behörigheter du behöver förs automatiskt in på ditt Umu-kort och styrs av vilken enhet du tillhör. Behöver du utökad behörighet kan du kontakta en servicemedarbetare på Universitetsservice. Umu-kortet fungerar inte som passerkort i Norrlands universitetssjukhus (NUS) lokaler.

Utskrifter, kopiering och skanning

Du använder ditt Umu-kort för att identifiera dig vid skrivaren när du vill skriva ut, kopiera och skanna. Du kan skriva ut från en av universitetets datorer eller från din egen dator och hämta dina utskrifter på valfri skrivare inom universitetet. Ditt Umu-kort är kopplat till den institution, enhet eller motsvarande där du är anställd. Kostnaden för dina utskrifter, kopior och inskannade dokument faktureras dit.

Gästkort

Gästkort för anställda som glömt sitt kort

Infocenter, säkerhetsgruppen vid Universitetsservice och medarbetare med ansvar för passage, kan utfärda gästkort som är giltiga ett dygn. Dessa kort har samma behörigheter som personens vanliga kort men kan inte användas som lånekort eller för att skriva ut, kopiera eller skanna. Personens vanliga kort spärras till dess att gästkortet återlämnats. 

Gästkort för tillfälliga gäster

Har du gäster som tillfälligt behöver ett passerkort? Det kan beställas via säkerhetsgruppen vid Universitetsservice. De registrerar personen för ett gästkort (upp till 5 dagar) eller ett externt individuellt kort. 

Umu-kort-portalen

I portalen kan du själv beställa ditt Umu-kort, byta din pinkod, spärra ditt kort med mera: Umu-kort-portalen. Du loggar in med ditt Umu-id.

Om du arbetar på distans behöver du använda VPN för att nå portalen.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.

Relaterad information

Frida Fjellström
2023-03-14