Programvaror tillgänglighet

Här kan du läsa om de program som Umeå universitet erbjuder som stöd för personer med läs- och skrivsvårigheter eller synnedsättning. Här finns också information om vad som gäller när du ska ladda ner programmen.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Programutbud

Program Beskrivning Support
Stava Rex (PC, Mac) Rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Programmet passar personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som har svenska som andraspråk. Support Oribi
SpellRight2 (PC, Mac) Rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i engelsk text. Programmet passar personer med läs- och skrivsvårigheter eller personer som har engelska som andraspråk. Support Oribi
Saida (PC, webb) Ordprediktionsprogram som föreslår ord under inskrivning. Önskat ord infogas från en förslagsruta som presenterar ett antal ord samtidigt. Programmet fungerar även för stavningskontroll i förväg och finns på fem språk. Programmet passar personer med olika sorters funktionshinder, till exempel läs- och skrivsvårigheter. Support Oribi
Gustavas ordböcker
(PC, Mac, Linux)
Ordbok, svensk och svensk/engelsk, som hittar rätt ord även vid felstavning och som söker efter ord på ljudbilden. Talsyntes. Programmet passar personer med olika sorters funktionshinder, till exempel läs- och skrivsvårigheter. Ladda ned Gustavas ordböcker
ClaroRead Plus PC Talsyntesprogram med stöd för flera språk som kan läsa upp text i Microsoft Word och Internet Explorer. Support Svensk Talteknologi
ClaroRead Plus Mac Talsyntesprogram med stöd för flera språk som kan läsa upp text i Microsoft Word och Internet Explorer. Support Svensk Talteknologi

För universitetsägda datorer

Om du har en dator som ägs av universitetet (arbetsstationer, labbdatorer och så vidare) kan du installera de program som har licenser som inte är tidsbegränsade. Kontakta den som är licensansvarig på din institution eller enhet för att få hjälp att hämta programmen via Programservern.

För privata datorer

Som anställd vid Umeå universitet kan du kostnadsfritt ladda ned och installera programmen på din privata dator. Licenserna för programmen gäller ett år i taget. När ett år har gått måste du förnya licenserna.

Logga in för att se hur du laddar ner programmen till din privata dator.

Support

Om du behöver hjälp med något av programmen ska du vända dig till respektive leverantör. På informationssidan för programvara till funktionsnedsatta hittar du länkar till varje leverantörs support.

Support ITS SERVICEDESK

Vänd dig till Servicedesk när du behöver hjälp med teknisk support eller för att beställa tillgång till system.

Skicka ett ärende till Servicedesk

Ring Servicedesk: 090-786 63 00

Du kan själv söka efter instruktioner på webbplatsen Manual

Elin Sköld
2023-09-13