Tillgängliga dokument

Dokument som du lägger upp på webbplatser och andra digitala plattformar ska vara tillgängliga. Det innebär att de ska märkas upp så att de blir rätt upplästa av en skärmläsare eller talsyntes.

Genom att använda rätt formatmallar för rubriker, ingresser, brödtext och andra textdelar kan uppläsande hjälpmedel känna igen formaten och anpassa uppläsningen. Därför är det också viktigt att texten är just text, och inte en inskannad bild.

Använd tillgänglighetskontrollen i Office365

I många av programmen i Office365 finns inbyggda funktioner för att granska och åtgärda tillgängligheten. Ta för vana att göra det varje gång du ska publicera ett dokument. Microsoft har guider på svenska och engelska för Windows och Mac som beskriver hur du använder tillgänglighetskontrollen.

Så använder du tillgänglighetskontrollen i Office365 (Microsoft)

Skapa tillgängliga dokument

Det finns en grundmall för Word med universitetets logotyp som är tillgänglighetsanpassad. Mallen finns på svenska och engelska. En tillgänglig mall är ingen garanti för att det färdiga dokumentet är tillgängligt, så se till att också granska det färdiga dokumentet för att hitta eventuella brister.

Mallar med universitetets logotyp

Skapa tillgängliga dokument i Microsoft Word (Manual)

Skapa tillgängliga PDF-filer från Microsoft Word (Manual)

Åtgärda icke-tillgängliga PDF-dokument med Adobe Acrobat Pro (Manual)

Kontrollera dokumentets tillgänglighet

Utöver att använda tillgängliga mallar och de inbyggda funktionerna i Office365 finns fler sätt att granska dokument:

  • Stelacons webbaserade gratisverktyg PDF-kollen på svenska.
  • Tingtuns webbaserade gratisverktyg EIII PDF checker håller på att uppdateras och översättas till svenska.
  • PAC 3.0, ett gratisverktyg som installeras på den egna datorn.
  • Adobe Acrobat Pro har en inbyggd funktion för tillgänglighetsgranskning.
  • Testa själv med talsyntes eller skärmläsare.
  • Om du har möjlighet, be någon som använder hjälpmedel för uppläsning testa ditt dokument.
Jonas Mattebo
2021-06-30