Stipendium för utbildning på forskarnivå

Hantering av stipendier för utbildning på forskarnivå vid Umeå universitet.

 1. Utlysning av stipendium beslutas av dekan eller rektor vid Handelshögskolan
 2. För att rektor ska besluta om tillämpning av undantaget enligt HF 5 kap 4 § , utlysning av stipendium för det inledande studieåret, behövs denna information:
  • information om stipendiegivaren
  • ansökningsbrev med motivering till varför sådana särskilda skäl föreligger för tillämpning av undantaget i HF 5 kap 4 §
 3. För att rektor ska besluta om en enskild doktorand har rätt att gå på stipendium, behövs denna information:
  • doktorandens uppgifter
  • antagningsdatum
  • dekanens godkännandeinformation om stipendiet.För tillämpning av undantagen enl HF 5 kap. 4 a §, t.ex. Sandwich-doktorander, även:
 4. När rektor tagit beslut om att doktoranden har rätt till stipendium som finansieringsform, hanteras utbetalningarna vid fakulteten. Blankett för stipendieutbetalningar ska användas och varje utbetalningsperiod diarieföras, på samma diarienummer.
Ester Roos-Engstrand
2023-01-03