Medarbetarnas individuella kompetensutveckling

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Individuell kompetens- och karriärutveckling är viktigt för universitetets verksamhet och kompetensförsörjning – och för medarbetarens egen utveckling i arbetet.

 

Foto:

Den individuella kompetensutvecklingen bör utgår från verksamhetens behov, i syfte att utveckla såväl verksamhet som medarbetare.

Som chef lägger du grunden för medarbetarnas individuella kompetensutveckling genom ditt arbete med kompetensförsörjningsplanering för hela verksamheten.

Umeå universitetets hållning som arbetsgivare går ut på att värdesätta medarbetares medvetna arbete med sin egna personliga utveckling. Universitetet uppmuntrar medarbetarna till ett aktivt lärande i arbetet.

Individuell utvecklingsplan

Den individuella utvecklingsplanen tydliggör medarbetarens behov av utveckling och fastslår individuella mål för närmaste året, samt på längre sikt.

Målen i den individuella utvecklingsplanen ska kopplas till konkreta aktiviteter som tidsätts. Medarbetaren och chefen kommer överens om vem som har ansvar för att de planerade aktiviteterna blir genomförda.

Den individuella utvecklingsplanen följs upp och uppdateras vid det årliga utvecklingssamtalet.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet är en strukturerad och planerad dialog mellan chef och medarbetare som ska hållas årligen.

Utvecklingssamtalet är tydligt kopplat till medarbetarens individuella utvecklingsplan och utgör ett viktigt tillfälle till dialog om den omedelbara och långsiktiga inriktningen för medarbetarens kompetensutveckling. 

Läs mer:

Läs mer om att hålla utvecklingssamtal

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Caroline Henrysson
2023-06-22