Direktupphandling

Med direktupphandling menas en upphandling utan särskilda formkrav eller krav på annonsering. Den vanligaste situationen då direktupphandling används är då det som ska köpas har ett värde under direktupphandlingsgränsen på 700 000 kr och inga existerande kontrakt/ramavtal finns att tillgå.

När du ska köpa in varor eller tjänster vars kontraktsvärd är under direktupphandlingsgränsen (700 000 kr) och inga existerande kontrakt/ramav tal finns kan det vara möjligt att genomföra en direktupphandling.

Beslut att genomföra en direktupphandling åligger prefekt/enhetschef.

Beroende på kontraktsvärdet ställs det olika krav på samrådan med Området för upphandling och inköp samt dokumentering av direktupphandlingen:

Direktupphandling vid kontraktsvärde under 50 000 kr:

  • Du bör fråga minst tre leverantörer och välja den leverantör som bäst uppfyller behoven.
  • Om kontraktsvärdet understiger 50 000 kr finns inga krav på att dokumentera direktupphandlingen.

Direktupphandling vid kontraktsvärde 50 000 - 700 000 kr:

  • Du bör fråga minst tre leverantörer och välja den leverantör som bäst uppfyller behoven.
  • Du ska dokumentera direktupphandlingen enligt blanketten "Dokumentation av direktupphandling".
  • Den verksamhet som genomfört direktupphandlingen ansvarar för att relevant dokumentation skickas till Registratur och Arkiv för central arkivering. I kontakt med Registratur och Arkiv ska alltid hänvisning göras till aktuellt diarienummer.

Samråd med Området för upphandling och inköp

Direktupphandlingar med ett kontraktsvärde mellan 50 000 – 700 000 kronor ska alltid ske i samråd med Upphandling och Inköp. Vi bedömer om en direktupphandling kan genomföra genom kontroll av hur mycket varor/tjänster av samma slag som köpts in på universitetet under räkenskapsåret.

För att ditt planerade inköp ska kunna utredas av oss är det viktigt att du tillhandahåller så fullständig information som möjligt om köpet. Såsom beskrivning av varan/tjänsten, finansiering, kostnad inkl. varan/tjänsten, frakt, service osv.

Din förfrågan om att genomföra en direktupphandling skickas till upphandling@umu.se eller itupphandling.ea@umu.se för IT-relaterade produkter och tjänster.

Visar utredningen att en direktupphandling inte bör genomföras ska istället en annonserad upphandling ske. Läs om hur du beställer en upphandling.

Kontakt

Upphandling@umu.se för frågor gällande upphandling och inköp.

Upp.adm@umu.se för frågor gällande befintliga avtal.

E-bestallning.ea@umu.se för frågor gällande e-beställning i Marknadsplatsen.

It-inkop@umu.se för frågor gällande e-beställning i Wisum.

Itupphandling.ea@umu.se för frågor gällande upphandling och avtalsvillkor av IT-relaterade produkter och tjänster.

Besöksadress
Universitetsledningshuset
Universitetstorget 4, plan 2

2022-05-20