Lönebildning

Universitetet har som mål att lönesättningen ska stimulera till engagemang, goda resultat, ansvarstagande och utveckling i arbetet. Den här sidan ger en introduktion till Umeå universitets lönepolitik och beskriver hur vi arbetar med lönesättning och lönerevision och vilket ansvar du som chef har.

 

Foto:

Universitetet ska ha en gemensam lönepolitik för alla anställda. Lönepolitiken ska bidra till att universitetet når sina mål och lönesättningen ska stimulera medarbetarna till engagemang, goda resultat, ansvarstagande och utveckling i arbetet.

Lönepolicyn beskriver våra lönepolitiska mål och ger utgångspunkterna för lönesättning, bland annat i form av lönekriterier och riktlinjer för hur kriterierna ska tillämpas.

Lönepolicy

Ditt ansvar som lönesättande chef

Du som är lönesättande chef ska ha god kännedom om universitetets lönepolicy och se till att dina medarbetare får information om vad universitetet värderar och bedömer vid lönesättning. Lönesättning av nyanställd och översyn av de anställdas löner ska göras i enlighet med de lokala löneavtal som slutits och i enlighet med vår lönepolitik. Du ansvarar för att din del av lönebildningen genomförs på ett konsekvent sätt.

Stöd till dig som lönesättande chef

  • HR-specialisterna stöttar dig som chef i samband med lönesättning av nyanställda och i lönerevision. Samråd med HR-specialist ska alltid ske inför lönesättning.
  • Övergripande stöd för lönebildning och lönesättning finns i de centrala och lokala kollektivavtalen samt i Umeå universitets lönepolicy.
  • Stödmaterial när det gäller lön hittar du i högerkolumnen.
Moa Eirell
2024-03-07