För dig som har en webbplats utanför Episerver

De verksamheter som har webbplatser utanför universitetets gemensamma webbplattform i Episerver behöver själva se till att de lever upp till regel för webbplatser.

Om din verksamhet har en webbplats i egen regi

Om din verksamhet driver egna webbplatser utanför vår gemensamma webblösning i Episerver finns det några extra saker att tänka på:

  • Det ska finnas en ansvarig redaktör för varje sida som publiceras. Det måste inte stå på sidan vem det är, men det ska internt gå att ta reda på vem som ansvarar för varje individuell sida på webbplatsen.
  • Det ska också finnas en systemägare som tar ansvar för att webbplatsen uppfyller de tekniska tillgänglighetskraven som finns för webbplatser i offentlig sektor.
  • Det är verksamhetens chef/prefekt/föreståndare som är ansvarig för att innehållet som er verksamhet publicerar på era webbplatser följer de lagar och riktlinjer som gäller för webbplatser i offentlig sektor (detta gäller för alla webbplatser, även inom Episerver).

Du som har behov av nya webbsidor eller en ny webbplats i universitetets regi kan beställa detta här.

Ett mer reglerat internet betyder högre krav på våra webbplatser

I takt med att internet genomsyrar vårt samhälle allt mer har det blivit reglerat i allt högre grad, och verksamheter inom offentlig sektor har krav på sig vad gäller sina webbplatser.

Det som förut var lite som "vilda västern" och där en kul idé räckte för att göra en sajt, har blivit mer styrt av regler som syftar till att säkerställa att så många som möjligt ska kunna ta till sig av informationen som offentlig sektor publicerar via internet. Det är detta som kallas digital tillgänglighet.

På universitetets webbplatser umu.se och Aurora jobbar vi hårt för att uppfylla de krav som finns inom tillgänglighetsområdet. Använder din verksamhet dessa webbplatser så får du mycket av den grundläggande digitala tillgängligheten "på köpet".

Läs mer om tillgängliga webbplatser

Regel för webbplatser

Regel för webbplatser beskriver de krav som Umeå universitetets publika webbplatser ska uppfylla. En publik webbplats är en webbplats som är sökbar på internet.

Läs Regel för webbplatser.

Jonas Mattebo
2024-02-06