Företrädesrätt, omställning och avslut av anställning

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Under dessa sidor hittar du som chef mer stöd i frågor som berör företrädesrätt, omställning och avslut av anställningar för dina medarbetare.

Omställningsprocessen

När en verksamhet får minskade ekonomiska resurser eller ett förändrat uppdrag kan det uppstå arbetsbrist och övertalighet.

Företrädesrätt till återanställning

En medarbetare kan ha rätt till återanställning när hen blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller när medarbetarens tidsbegränsade anställning har upphört.

Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad

En medarbetare som är anställd på deltid kan enligt 25a§ LAS ha rätt till högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid.

Avslutssamtal

Avslutssamtal är en viktig del i avgångsprocessen när en medarbetare ska avsluta sin anställning.

Delpension

Umeå universitet har en regel för hur vi hanterar delpension.

Uppsägning vid 69 års ålder

Om er institution har medarbetare som uppnår 69 år behöver ni ta ställning till om personens anställning ska fortsätta eller avslutas.

Elizabet Westerlund
2024-01-14