PASS administratörsgränssnitt – IT-stöd för att administrera personalärenden

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

PASS (Personaladministrativ självservice) är Umeå universitets webbaserade verktyg för att bland annat administrera ledigheter, frånvaro och reseräkningar.

 

Foto:

Som chef eller HR-administratör loggar du in i ett särskilt administratörsgränssnitt med andra funktioner än de som visas för medarbetare.

Behörighet

I PASS finns två typer av behörighetsroller:

  • Beslutande chef
  • Granskare av reseräkningar och utlägg

Behörighetsroller i Primula

Behörighet som beslutande chef

Beslutande chef beviljar ersättningar, reseräkningar och utlägg, semester och andra ledigheter i PASS. De får även information om sina medarbetares sjukärenden. 

Som chef har man även tillgång till rapporter i PASS rapportgenerator som t.ex. Lönekostnadsspecifikation - uppföljning av lönekostnader, semesterstatus, övertid, frånvaro. 

Systemet genererar även automatiskt vissa rapporter månadsvis som t.ex. "Ledighet (minst 30 dagar) upphör" och "Anställning upphör".  

Ingen utbildning krävs för att få denna behörighet i PASS.

Så här ansöker du om behörigheten:

1. Prefekt eller chef signerar själv blanketten Behörighet Primula/PASS i EduSign

2. Signerad blankett skickas till behorighet.loneadm@umu.se.

Behörighet som granskare

Granskarbehörighet ger behörighet att granska reseräkningar och utlägg på institutioner och enheter för de handläggare som utsetts av sin chef till denna uppgift.

Så här ansöker du om behörigheten:

1. Handläggaren gör en intresseanmälan till utbildningen webbportalen för interna utbildningar och nätverksträffar. En kallelse skickas då ut med en länk till behörighetsansökan. 

2. Handläggaren skriver under behörighetsblanketten för granskning av utlägg och reseräkningar i EduSign och därmed också en förbindelse om att hen har tagit del av de regler och instruktioner som gäller säkerhet och sekretess.

3. Prefekt eller chef signerar blanketten i EduSign för att intyga att handläggaren ska få behörighet och därmed tillgång till den information i Primula som gäller institutionen/enheten och dess medarbetare.

4. Signerad blankett skickas till behorighet.loneadm@umu.se.

5. När Löneadministrationen mottagit signerad behörighetsblankett skickas en kallelse till utbildningen med information och de länkar som behövs.

6. Efter genomgången och godkänd utbildning utfärdas behörigheten i Primula och PASS.

Anmälan om komplettering eller borttag av befintlig behörighet eller ny behörighet där utbildning inte krävs

Så här ansöker du:

1. Handläggaren fyller i och signerar blanketten Behörighetsansökan Primula/PASS i EduSign och därmed också en förbindelse om att hen har tagit del av de regler och instruktioner som gäller säkerhet och sekretess.

2. Prefekt eller chef signerar blanketten i EduSign.

3. Signerad blankett skickas till behorighet.loneadm@umu.se.

 

Användarstöd

Personalenheten tillhandahåller instruktioner och mallar för dig som arbetar i PASS.

Manual för granskare

Anvisningar för granskare

Kontoändring

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar för administration av anställningar och löner i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom administration av anställningar och löner

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Birgitta Berglund
2024-02-19