PASS administratörsgränssnitt – IT-stöd för att administrera personalärenden

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

PASS (Personaladministrativ självservice) är Umeå universitets webbaserade verktyg för att bland annat administrera ledigheter, frånvaro och reseräkningar.

 

Foto:

Som chef eller HR-administratör loggar du in i ett särskilt administratörsgränssnitt med andra funktioner än de som visas för medarbetare.

Behörighet

I PASS finns tre typer av behörighet:

  • Beslutande chef
  • Ekonomibehörighet
  • Granskare av reseräkningar

Alla ansökningar om behörighet görs till Löneadministrationen via samma blankett:

Ansökan om behörighet till Primula/PASS

Behörighet som beslutande chef

Beslutande chef beviljar ersättningar, reseräkningar, semester och andra ledigheter i PASS. De får även information om sina medarbetares sjukärenden. 

Som chef har man även tillgång till rapporter i PASS rapportgenerator som t.ex. Lönekostnadsspecifikation - uppföljning av lönekostnader, semesterstatus, övertid, frånvaro. 

Systemet genererar även automatiskt vissa rapporter månadsvis som t.ex. "Ledighet (minst 30 dagar) upphör" och "Anställning upphör".  

Behörighet som granskare

Granskare är den person som utses av institutioner/enheter att granska reseräkningar. Ansökan om behörighet skickas till Löneadministrationen. För att beviljas behörighet som granskare krävs slutförd granskarutbildning.

Användarstöd

Personalenheten tillhandahåller instruktioner och mallar för dig som arbetar i PASS.

Manual för chefer

Chefens manual för anställda

Manual för granskare

Anvisningar för granskare

Granskarens manual för anställda

Granskarens manual för registrering

Kontoändring

Resa för annan institution/enhet

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Birgitta Berglund
2021-09-21