PASS administratörsgränssnitt – IT-stöd för att administrera personalärenden

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

PASS (Personaladministrativ självservice) är Umeå universitets webbaserade verktyg för att bland annat administrera ledigheter, frånvaro och reseräkningar.

 

Foto:

Som chef eller HR-administratör loggar du in i ett särskilt administratörsgränssnitt med andra funktioner än de som visas för medarbetare.

Behörighet

I PASS finns tre typer av behörighet:

  • Beslutande chef
  • Ekonomibehörighet
  • Granskare av reseräkningar

Ansökan om utbildning i Primula och tillhörande behörighetspaket ansöker du om via webbportalen för interna utbildningar och nätverksträffar. 

Anmälan om komplettering eller borttag av befintlig behörighet eller ny behörighet där utbildning inte krävs görs via blanketten:

Ansökan om behörighet till Primula/PASS

Behörighet som beslutande chef

Beslutande chef beviljar ersättningar, reseräkningar, semester och andra ledigheter i PASS. De får även information om sina medarbetares sjukärenden. 

Som chef har man även tillgång till rapporter i PASS rapportgenerator som t.ex. Lönekostnadsspecifikation - uppföljning av lönekostnader, semesterstatus, övertid, frånvaro. 

Systemet genererar även automatiskt vissa rapporter månadsvis som t.ex. "Ledighet (minst 30 dagar) upphör" och "Anställning upphör".  

Behörighet som granskare

Granskare är den person som utses av institutioner/enheter att granska reseräkningar. Ansökan om behörighet skickas till Löneadministrationen. För att beviljas behörighet som granskare krävs slutförd granskarutbildning.

Användarstöd

Personalenheten tillhandahåller instruktioner och mallar för dig som arbetar i PASS.

Manual för granskare

Anvisningar för granskare

Kontoändring

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

Du hittar utbildningar och nätverksträffar för administration av anställningar och löner i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom administration av anställningar och löner

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Birgitta Berglund
2022-10-28