PASS administratörsgränssnitt – IT-stöd för att administrera personalärenden

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

PASS (Personaladministrativ självservice) är Umeå universitets webbaserade verktyg för att bland annat administrera ledigheter, frånvaro och reseräkningar.

 

Foto:

Som chef eller HR-administratör loggar du in i ett särskilt administratörsgränssnitt med andra funktioner än de som visas för medarbetare.

Behörighet

I PASS finns tre typer av behörighet:

  • Beslutande chef
  • Ekonomibehörighet
  • Granskare av reseräkningar

Alla ansökningar om behörighet görs till Löneadministrationen via samma blankett:

Ansökan om behörighet till Primula/PASS

Behörighet som beslutande chef

Beslutande chef beviljar ersättningar, reseräkningar, semester och andra ledigheter i PASS. De får även information om sina medarbetares sjukärenden. 

Som chef har man även tillgång till rapporter i PASS rapportgenerator som tex: Lönekostnadsspecifikation - uppföljning av lönekostnader, semesterstatus, övertid, frånvaro. 

Systemet genererar även automatiskt vissa rapporter månadsvis som tex: "Ledighet (minst 30 dagar) upphör" och "Anställning upphör".  

Behörighet som granskare

Granskare är den person som utses av institutioner/enheter att granska reseräkningar. Ansökan om behörighet skickas till Löneadministrationen. För att beviljas behörighet som granskare krävs slutförd granskarutbildning.

Användarstöd

Personalenheten tillhandahåller instruktioner och mallar för dig som arbetar i PASS.

Manual för chefer

Chefens manual för anställda

Manual för granskare

Anvisningar för granskare

Granskarens manual för anställda

Granskarens manual för registrering

Kontoändring

Resa för annan institution/enhet

🛠 HR-guiden är under uppbyggnad

I samband med nylanseringen av medarbetarwebben Aurora lanseras även HR-guiden som ersätter sidorna om personal i Chefshandboken.

Har du förslag på förbättringar eller felaktigheter som behöver åtgärdas i HR-guiden? Kontakta Sara Rambe.

Birgitta Berglund
2021-06-23