Arbetsmiljö och lika villkor - för dig som är chef

Att arbeta löpande med arbetsmiljö och lika villkor är en viktig del av ditt arbete och ansvar som chef.

Mer information om hur du kan hantera olika typer av personalärenden, arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet, rehabilitering och mycket annat finns i HR-guiden.

Aktuellt just  nu

Anja Axelsson
2023-11-02