Avhandling

Det är många saker att tänka på när det är dags att trycka sin avhandling. Nedan har vi försökt samla svaren på de vanligaste frågorna kring tryck och formgivning av doktorsavhandlingar.

Det personliga samtalet är den bästa förutsättningen för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt så tveka inte att ringa eller mejla om du funderar över något. Förutom själva tryckningen kan vi även hjälpa dig med formgivning av ditt omslag.

Tidplan, provtryck & deadline

Kontakta Tryckservice i god tid för att få en tidplan för trycket av avhandlingen. En tidplan består av tre olika punkter:

Provtryck

Detta datum lämnar du in dina PDF-filer för ett första provtryck som du oftast får dagen efter. Vi föreslår att du gör detta en vecka innan deadline så att du har tid att läsa och korrigera i lugn och ro. Om du vill göra ändringar skickar du in enbart den eller de filer du gjort ändringar i så gör vi i ordning ett nytt provtryck eller PDF-korrektur för dig att titta på. Nya filer innebär alltid ett nytt provtryck/ PDF-korrektur. Det första provtrycket ingår alltid.

Bor du utanför Umeå kan vi skicka provtrycket till dig som expressbrev.

Deadline

Din inlaga och ditt omslag ska vara godkänt och klart för tryck till denna tidpunkt. Det är det provtryck/ PDF-korrektur du senast fått av oss som ska godkännas för tryck. Deadline är alltså inte den tidpunkt när du senast kan skicka in ändringar.

Leverans

Det datum vi levererar din avhandling. För att vi ska kunna garantera leverans till din spikning är det viktigt att tidplanen följs.

Offert

Om du vill ha en uppfattning om kostnaden för att trycka din avhandling begär du att få en offert. Som allra minst behöver vi veta hur många exemplar du tänkt beställa, hur många sidor det är totalt samt hur många av sidorna som ska tryckas i färg. För resterande variabler (till exempel papper och opponentexemplar) kan vi använda standardval. Kostnaden blir i slutändan alltid vad som faktiskt tryckts och inte det pris du fått i en offert.

Korrekturläsning

Korrekturläsningen är ditt ansvar så tänk på att kontrollera allt noggrant. Vi har ingen möjlighet att upptäcka eller korrigera korrekturfel hur stora de än är.

Tips för omslaget

• Kontrolläs all text, inklusive ryggtext
• Låt någon annan korrekturläsa
• Läs allting bakifrån, ord för ord
• Kontrollera alla årtal
• Kontrollera ISBN och ISSN

Tips för inlagan

• Kontrollera sidnummer
• Kontrollera sidbrytningar och textflöde
• Kontrollera att figurer, tabeller och bilder är rätt placerade
• Kontrollera bildkvalitet
• Kontrollera ISBN och ISSN

Spikning

Universitetsbiblioteket bokar spikdatum efter att beslut om disputation tagits. Du kan också, i god tid innan, boka spikceremoni på biblioteket.

Till varje avhandling som skickas ut inför disputation ska ett spikblad bifogas. Det finns tydliga regler för hur ett spikblad ska utformas. Mallar för spikblad kan hämtas på Aurora.

Information om spikning hos UB

Boka spikningsceremoni

ISBN & ISSN

Alla avhandlingar ska ha ett ISBN och numret ska också anges i din avhandling. Du bör beställa ditt ISBN i god tid innan din avhandling ska gå till tryck.

ISSN hanteras av den fakultet eller institution som ger ut serien. Kontakta administratör på utgivande fakultet/institution för ISSN och löpnummer i serien.

Beställ ISBN

Pliktexemplar

Sju exemplar av avhandlingen skickas automatiskt till de svenska pliktbiblioteken. Du behöver förutom dessa även lämna in tre fysiska exemplar till Universitetsbiblioteket. För spikceremoni behövs ytterligare ett exemplar.

Om pliktleverans

Grafisk profil

Att all kommunikation från universitetet följer samma grafiska utseende gör det snabbt tydligt för mottagaren att universitetet är avsändaren. Detta gäller även avhandlingar. Samtidigt ska den grafiska profilen ge utrymme för kreativitet. Bildvalet är därför fritt och behöver inte följa universitetets bildspråk i övrigt.

Läs mer om universitetets grafiska profil på Aurora

Omslagslayout och design

Nedan beskrivs vad du kan få hjälp med när det gäller ditt avhandlingsomslag. Du kan välja mellan att göra ditt omslag själv i mallverktyget eller att få hjälp av en formgivare.

Meddela Tryckservice om du vill ha hjälp så förmedlar de kontakt med en formgivare.

Mallverktyget

Du använder dig av universitetets omslagsmall och skapar på egen hand hela layouten med bild, text och avsändare på omslagets rygg, fram- och baksida. När du ska trycka din provbok får du en ryggbredd av Tryckservice som du anger i ditt dokument i mallverktyget. När du är klar levererar du omslaget som pdf till Tryckservice, via mallverktyget eller nedladdad pdf för tryck via epost.

Här finns instruktioner för att använda en mall i mallverktyget.

Formgivning av omslag

Inhousebyrån formger omslaget enligt den grafiska profilen för universitetets avhandlingsomslag och ger dig några omslagsförslag att välja mellan. Vi ger förslag på typografi till din rubrik, monterar en högupplöst logotyp samt justerar omslagets ryggbredd när antalet sidor på din inlaga är känd. När du har godkänt ditt omslag skapar Inhousebyrån en högupplöst PDF och skickar underlaget till Tryckservice för tryck.

För omslagsarbetet behöver du ange avhandlingens titel, ISBN (print), ISBN (pdf), ISSN och serienummer (om din avhandling ska ingå i en skriftserie).

Inför layoutabetet
Formgivningen av ditt omslag utgår alltid från dina idéer och tankar. Du får gärna föreslå en egen bild eller illustration eller en stil på ditt omslag. Du kan även önska färg och typsnitt om du vill. Baserat på dina önskemål bedömer Inhousebyrån om din förfrågan kan ingå i priset.

Viktigt att känna till är att om du vill använda en bild måste den vara av tillräckligt hög kvalitet för tryck (cirka 300 dpi) och du måste ha bildrättigheter för bilden. Filformatet kan vara jpeg, png, tif eller eps. Inhousebyrån kan hjälpa dig att kontrollera om din bild är tillräckligt högupplöst. Om du har en pappersbild kan Inhousebyrån skanna in den.

Om du inte har någon bild kan Inhousebyrån hjälpa dig med bildsökning. Skicka i så fall en eller flera exempelbilder som beskriver din idé och en beskrivning av vad du söker. Notera att inköp av bilder inte ingår i priset. Mycket tidskrävande bildsökning, mer omfattande illustrationer eller mer omfattande förändringar/retuscheringar av bilder ingår inte i priset.

Kontaktinformation

Via mejl 

tryckservice@umu.se
avhandlingar@umu.se

Kundmottagning

Infocenter Universum
090-786 58 10
Telefontid: 9-15 måndag-fredag. Lunch 11.00-12.00
Besök enligt överenskommelse.

Frida Fjellström
2024-03-13