Uppsägning vid uppnådd LAS-ålder

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Om er institution har medarbetare som uppnår 69 år behöver ni ta ställning till om personens anställning ska fortsätta eller avslutas.

Bakgrund och regler


Från 1 januari 2023 gäller nya regler i LAS, lagen om (1982:80) anställningsskydd. Förändringen innebär:

  • att den som har tillsvidareanställning vid Umeå universitet har rätt att arbeta till dess personen fyller 69 år
  • att arbetsgivaren kan erbjuda fortsatt anställning efter 69 år fyllda om det finns ett tydligt verksamhetsbehov.

Huvudregeln är dock att medarbetare som fyller 69 år sägs upp av arbetsgivaren.

Tillvägagångssätt för uppsägning eller fortsatt anställning vid 69 år

Din institution/enhet ansvarar för att säga upp medarbetaren antingen vid fyllda 69 år eller vid senare tillfälle om fortsatt anställning erbjudits.

I länkad handläggningsordning finner ni information om hur ni ska gå till väga. Ni ansvarar bland annat för:

  • Att uppsägningen föregås av en underrättelse som skickas till medarbetaren
  • Att varsel om att en uppsägning ska ske skickas till dennes fackliga organisation.
  • Att underrättelse och varsel skickas cirka fyra veckor innan ett uppsägningsbesked överlämnas eller skickas till medarbetaren.

Uppsägningstiden är en månad och kan börja tidigast den dagen personen fyllt 69 år. För detaljerad information, se handläggningsordningen.

Om medarbetaren väljer att själv avsluta anställningen

Vill medarbetaren avsluta sin anställning före 69 års ålder gör hen en egen uppsägning, med uppsägningstid enligt avtal.

Instruktioner till medarbetare finns på Aurora: Egen uppsägning

Moa Eirell
2024-03-07