Arbetsgivaravgifter

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Utöver lagstadgade arbetsgivaravgifter beslutar universitetsstyrelsen varje år om lokala lönekostnadspåslag (LKP). I tabellen nedan hittar du information om nuvarande gällande avgifter per åldersgrupp.

kontakt

 

Foto:

Birgitta Berglund
System/lönespecialist vid Personalenheten
birgitta.berglund@umu.se
📞 090-786 62 77

Kontakt

 

Foto:

Lönespecialist vid Personalenheten
torbjorn.01.carlsson@umu.se
📞 090-786 62 77

Birgitta Berglund
2023-04-19