Aktiva åtgärder utifrån rollen som arbetsgivare

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering. Umeå universitet är som arbetsgivare skyldig att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.

Områden för arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder

Enligt diskrimineringslagen är vi på Umeå universitet skyldiga att i verksamheten göra vad vi kan, både på universitetsgemensam nivå och på enskilda institutioner och enheter.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter för såväl arbetstagare som arbetssökande och förebygga att arbetstagare och arbetssökande diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter på en strukturell nivå.

Detta arbete ska bedrivas inom fem områden.

Personalenheten har tagit fram praktiska guider till de fem områdena som ni kan använda er av på er institution eller enhet:

Aktiva åtgärder för arbete och föräldraskap

Aktiva åtgärder för arbetsförhållanden

Aktiva åtgärder för kompetensutveckling

Aktiva åtgärder för löner och anställningsvillkor

Aktiva åtgärder för rekrytering

I arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder ingår också den årliga kartläggningen av löner och anställningsvillkor:

Lönekartläggning

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

Aktiva åtgärder är ett systematiskt arbete för att främja lika villkor och motverka diskriminering.

Aktiva åtgärder för arbetsgivare

 

KONTAKT

 

Foto:

Thomas Wahlström
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
thomas.wahlstrom@umu.se
📞 090-786 66 85

 

Foto:

Ellinor Nordsvahn
Samordnare för lika villkor på Personalenheten
ellinor.nordsvahn@umu.se
📞 090-786 52 07

Thomas Wahlström
2021-06-07