Matlab - matematiska och tekniska beräkningar

Matlab är ett program som du kan använda för matematiska och tekniska beräkningar. Alla anställda kan ladda hem och installera programmet på sin arbetsdator.

Universitetets avtal tillåter också installation i institutionens datasalar så att studenterna kan använda programmet. Du kan också erbjuda en kopia av Matlab till studenter för installation på deras egna datorer.

Programmets innehåll

Den programversion som du kan ladda hem innehåller följande:

 • Matlab
 • Simulink
 • Symbolic Math Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimMechanics
 • Simscape
 • Stateflow
 • Statistics Toolbox

Tilläggsmoduler

Om du behöver fler moduler än de som ingår i campuslicensen kan du beställa dessa från MathWorks.

Beställ tilläggsmoduler

Ladda ner programmet

Skapa en användare på MathWorks.

Skapa en användare på Mathworks

Ladda hem programvaran och installera enligt instruktionen. Instruktionen är på engelska.

Nedladdning och installation av Matlab

Matlab till studenter

Licensen ger universitetets studenter tillgång till samma verktyg som för anställda. För att ladda hem programmet måste studenten registrera sig själv med sin student-e-postadress.

Se instruktion

Elin Sköld
2023-09-07