Aktuella arbeten i Microsoft 365

Här kan du läsa om aktuella arbeten inom den digitala arbetsplatsen Microsoft 365.

 

Foto:

Just nu arbetar vi med att skapa en mer sammanhållen miljö genom att samla mer teknik, tjänster och verktyg inom Microsoft 365. Inom det arbetet genomförs också flera säkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa att lagar och regler efterföljs och att IT-säkerheten är i topp.

Pågående

Känslighetsetiketter - ett stöd för att hantera ditt arbetsmaterial på ett säkert och korrekt sätt i Microsoft 365

Varför? För att underlätta för dig som anställd att hantera och dela ditt digitala arbetsmaterial i Microsoft 365 på rätt sätt utifrån sitt aktuella skyddsvärde.

När? Testpilot genomförd 2023. Utrullning till alla användare vid Umu planeras till 20 mars 2024.

Byte av system för klienthantering 

Varför? Målet är att få en modern, samlad och anpassningsbar plattform för det mobila och hybrida kontoret där samtliga klienter vid Umeå universitet hanteras av Intune.

När? Under hösten 2023 flyttades majoriteten av de klienthanterade personaldatorerna vid Umeå universitet till det nya systemet Intune.
Under våren 2024 flyttas gemensamma datorer, mac:ar och mobila enheter till det nya systemet Intune.


Från och med den 1 februari 2024 så är alla personaldatorer som köps in automatiskt klienthanterade via klienthanteringssystemet Intune.
Målet är att implementeringen av Intune ska vara klart sista juni 2024.

Mer information här: https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-digitala-tjanster/din-dator/klienthantering/

Lagringen i OneDrive minskas under 2024

Varför? Microsoft inför förändringar gällande deras lagringserbjudanden vilket innebär att Umeå universitet och våra användares lagringsutrymme kommer att minskas. Mer information kommer.

När? Under 2024.

Genomfört

Lagringslösning för känsliga personuppgifter i studentarbeten

Varför? Under våren 2023 kom ett beslut att ta fram en gemensam rekommenderad lagringslösning för studenter som i sina studentarbeten hanterar känsliga personuppgifter. Detta ligger helt i linje med det arbete som görs inom den digitala arbetsplatsen där ett av målen är att uppnå en känsla av att det ska vara lätt att göra rätt.

När? Planerat i nära anslutning till höstterminens start 2023.

Mer om samarbetsyta för känsliga personuppgifter i studentarbeten

Nyhet om beslutet att skapa ytan

Migrering av telefoni till Teams

Varför? Microsoft utvecklar inte längre Skype och har valt att utveckla telefonin i Teams istället. Teams erbjuder samma funktionalitet för telefoni som Skype. Nu avvecklar vi Skype, övergår till Teams och samlar därmed mer teknik inom Microsoft 365.

När? Mars/april 2023

Läs mer om telefoni i Teams

Migrering av e-post till Microsoft 365

Varför? E-posten flyttas från Exchange on prem till molntjänst Microsoft 365, för att samla utbudet inom Microsoft 365. Det är också en förutsättning för att flytta telefonin.

När? Slutfört i januari 2023.

Läs mer om migrering av e-post

Införande av multifaktorautentisering (MFA)

Varför? För att öka säkerheten i våra konton och system. MFA ger ytterligare ett skyddslager i inloggningsprocessen.

När? Under 2022.

Läs mer om införandet av multifaktorautentisering

Avveckling av lagringstjänsten Box

Varför? Samma funktionalitet finns inom Microsoft 365 (OneDrive) och vi avvecklade för att samla utbudet och få färre verktyg, tjänster och system att förvalta och hålla kompetens inom.

När? Årsskiftet 2020/2021.

Avveckling av samarbetsytor på Aurora

Varför? Samma funktionalitet finns inom Microsoft 365 (Teams och Sharepoint) och vi avvecklade för att samla utbudet och få färre verktyg, tjänster och system att förvalta och hålla kompetens inom.

När? Juni 2021.

Avveckling gApps

Varför? Samma funktionalitet finns inom Microsoft 365 (OneDrive) och vi avvecklade för att samla utbudet och få färre verktyg, tjänster och system att förvalta och hålla kompetens inom.

Workshops för kartläggning av användarnas erfarenheter och upplevelser av Microsoft 365

Varför? För att få kännedom om och analysera hur anställda använder och upplever Microsoft 365. Vi vill även ta reda på vilka behov av stöd som finns för att utveckla och förbättra det stöd som ges till användarna i Microsoft 365.

Hur? Workshops där alla anställda som vill får vara med.
När? Under januari-februari 2023

Bakgrund: Just nu arbetas det med att skapa en mer sammanhållen miljö genom att samla mer teknik, tjänster och verktyg inom Microsoft 365. Det här innebär vissa förändringar i arbetssätten för verksamheten. ITS vill därför skapa förutsättningar för att användarna ska få det stöd de behöver. Därför ska en kartläggning av hur Microsoft 365 används och hur anställda vid universitetet upplever det genomföras. Kartläggningen kommer ske genom ett antal workshops.

Namnbyte från Office 365 till Microsoft 365

Varför? För att ligga i linje med hur Microsoft benämner tjänsten.

När? Information på Aurora och i manualer uppdateras under hösten 2022. I en övergångsperiod kan du se båda benämningarna "Office 365" och "Microsoft 365". Det är endast namnet på tjänsten som förändras.

När? April 2022.

Elin Sköld
2024-02-20