Aktuella arbeten i Microsoft 365

Här kan du läsa om aktuella arbeten inom vår digitala arbetsplats Microsoft 365.

 

Foto:

Just nu arbetar vi med att skapa en mer sammanhållen miljö genom att samla mer teknik, tjänster och verktyg inom Microsoft 365. Inom det arbetet genomförs också flera säkerhetshöjande åtgärder för att säkerställa att lagar och regler efterföljs och att IT-säkerheten är i topp.

Pågående

Namnbyte från Office 365 till Microsoft 365

Varför? För att ligga i linje med hur Microsoft benämner tjänsten. 

När? Information på Aurora och i manualer uppdateras under hösten 2022. I en övergångsperiod kan du se båda benämningarna "Office 365" och "Microsoft 365". Det är endast namnet på tjänsten som förändras.

Införande av multifaktorautentisering (MFA)

Varför? För att öka säkerheten i våra konton och system. MFA ger ytterligare ett skyddslager i inloggningsprocessen.

När? Pågår under 2022.

Läs mer om införandet av multifaktorautentisering

Migrering av e-post till Microsoft 365

Varför? E-posten flyttas från Exchange on prem till molntjänst Microsoft 365, för att samla utbudet inom Microsoft 365. Det är också en förutsättning för att flytta telefonin.

När? Pågår under 2022.

Läs mer om migrering av e-post

Stöd för att hantera ditt arbetsmaterial på ett säkert och korrekt sätt i Microsoft 365

Varför? För att underlätta för dig som anställd att hantera och dela ditt digitala arbetsmaterial i M365 på rätt sätt utifrån sitt aktuella skyddsvärde.

När? Pilot i slutet av 2022 med planerat införande i början av 2023.

Byte av system för klienthantering

Varför? Målet är att få en modern, samlad och anpassningsbar plattform för det mobila och hybrida kontoret där samtliga klienter vid Umeå universitet hanteras av Microsoft Endpoint Manager (Intune).

När? Pilot planeras under hösten 2022.

Kommande

Migrering av telefoni till Teams (avveckling av Skype för företag)

Varför? Microsoft utvecklar inte längre Skype och har valt att utveckla telefonin i Teams istället. Teams erbjuder samma funktionalitet för telefoni som Skype. Nu avvecklar vi Skype, övergår till Teams och samlar därmed mer teknik inom Microsoft 365.

När? I början av 2023

Läs mer om migrering av telefoni till Teams

Genomfört

Avveckling av lagringstjänsten Box

Varför? Samma funktionalitet finns inom Microsoft 365 (OneDrive) och vi avvecklade för att samla utbudet och få färre verktyg, tjänster och system att förvalta och hålla kompetens inom.

När? Årsskiftet 2020/2021.

Avveckling av samarbetsytor på Aurora

Varför? Samma funktionalitet finns inom Microsoft 365 (Teams och Sharepoint) och vi avvecklade för att samla utbudet och få färre verktyg, tjänster och system att förvalta och hålla kompetens inom.

När? Juni 2021.

Avveckling gApps

Varför? Samma funktionalitet finns inom Microsoft 365 (OneDrive) och vi avvecklade för att samla utbudet och få färre verktyg, tjänster och system att förvalta och hålla kompetens inom.

När? April 2022.

Elin Sköld
2022-09-27