Blanketter som rör ekonomiområdet

Logga in för att se mer information på denna sida.

Ekonomienheten tar emot digitala underskrifter för vissa av våra blanketter. Det framgår i blankettlistan vilka som avses. Observera att dessa blanketter ska skrivas under med eduSign, vi tar inte emot dessa blanketter med fysisk underskrift. Se även nedanstående film för mer information.

 

 

Beställning/inköp

Dokumentation av direktupphandling uh03

Inköpskonto - ansökan

Inköpskonto - begäran om dispens EA15

Upprättande av beställningsordning EA41 (Digital eller manuell underskrift)

Kortinbetalning via webb (Pengin)

Upplägg av mottagare webbetalning

Redovisning/Raindance

Abonnemang städ- och lokalhyresfakturor (2024) 

Anläggningstillgång mall etiketter EA17

Ansökan om dispens för beloppsgräns - representation EA16

Anläggningstillgångar/förbrukningsinventarie - Avyttring/ändring EA14

Anläggningstillgångar - Inventeringsförrättare EA40 (Digital eller manuell underskrift)

Ansökan om behörighet till Raindance EA25 (Digital underskrift)

Bokföring/omföring EA13

Bokföring/omföring EA13

Namnteckningsprov EA12 (Digital underskrift)

Delegation EA11 (Digital underskrift)

Ekonomisk redovisning av Externa bidrag EA02

EU-projekt koordinatorsmedel EA32

Utbetalning - EA18

Faktura/Utbetalning - Svenska EA28

Faktura/utbetalning - utländsk EA36

Fakturaunderlag - Externfaktura EA20

Fakturaunderlag - Internfaktura EA21

Uppläggning av projektledare i Raindance

Rekvisition - Externa bidrag EA03

Request för payment/invoice - External funding EA23

Utlandsbetalning valutakonto EA33

Kassa

Inbetalningsrapport - Kontantkassa EA09 (Digital underskrift)

Kassaansvar - Kontantkassa EA24 (Digital underskrift)

Kontantjournal - Kontantkassa EA10

Inventering växelkassa EA38 (Digital underskrift)

Växelkassa - kontantkassa EA37 (Digital underskrift)

Fonder/utlysning

Ansökan Kempefonder EA22

Application for financial travel support from Kempe EA22

Ansökan konferensmedel 2023

Application Conference grants 2023

Ansökan konferensmedel 2024

Application Conference grants 2024

Arkivering

Specifikation av överlämnat bokföringsmaterial EA26

Arkivetiketter (Raindance bokföringsmaterial)

Arkivetiketter EU-material (Raindance bokföringsmaterial)

Arkivetiketter Kontantjournal - Kontantkassa

Etiketter (adress till) skanningsföretaget

Logga in på Aurora

Som inloggad på denna sida kan du ta del av fler blanketter som rör ekonomi.

Du hittar länken "Logga in" i fönstrets övre högra hörn.

Christina Adolfsson
2024-01-30