Skapa enkäter och formulär med Forms

Forms är en applikation som ingår i Office 365 där du kan skapa formulär (enkäter, utvärderingar), frågeformulär (test, quiz) eller omröstningar (kortare enstaka frågor) för upp till 5 000 personer.

Med Forms kan du samla in feedback, planera aktiviteter, skapa quiz eller test för lärare och studenter. Det är även möjligt att bjuda in personer utanför organisationen att svara via valfri webbläsare och mobila enheter. Svaren utvärderar du i realtid med Forms analysverktyg. Informationen kan sedan exporteras till Excel.

Några exempel på vad du som användare kan göra i Forms:

 • Skapa enkäter eller test på ett eller flera språk för studenter och anställda.
 • Skapa frågor utifrån ett stort urval av frågetyper.
 • Återanvända tidigare formulär och frågor.
 • Dela formulär till en kollega för att samarbeta.
 • Dela formulär som en mall till en kollega.
 • Analysera svarsdata genom olika grafer.
 • Skapa anonyma och publika formulär.
 • Exportera och analysera data i Excel
 • Dela formulär via länk, QR kod, inbäddningskod till Canvas eller via e-post.

Vilka tjänsten är till för

Tjänsten är till för anställda och studenter vid Umeå Universitet.

Pris

Tjänsten är centralt finansierad.

Så skaffar du tjänsten

Så här hittar du till Forms:

 • Gå till www.o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id.
 • Leta upp Forms i panelen till vänster. Om du inte hittar den där, klicka längst ned i hörnet för att få fram alla applikationer.
 • Klicka på Forms.
 • Du är nu igång med Forms!

Användarstöd

Instruktioner för hur du använder Forms hittar du i Manual:

Instruktioner för Forms, Manual

Introduktion till Forms

En introduktion till Forms och hur du kan använda det i ditt dagliga arbete. Videon är cirka 20 minuter lång och har svensk och engelsk text. Slå på undertext genom att klicka på knappen CC.

Skyddsvärde

Lagra inte information med betydande eller högt skyddsvärde i Office 365

Det är inte lämpligt att lagra information med betydande eller högt skyddsvärde i Office 365. Det innebär exempelvis att du inte får lagra information om hälsotillstånd, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktionen via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Office 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Stöd och hjälp Office 365

Vanliga frågor och svar om Office 365 i Manual.

Office 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Office 365.

Användarforum för Office 365

Du kan också kolla efter instruktioner på Microsofts webbplats.

Hjälp och utbildning, Office 365

Elin Sköld
2021-08-27