Skapa enkäter och formulär med Forms

Forms är en applikation som ingår i Office 365. I Forms kan du skapa och dela formulär och enkäter men också sammanställa resultaten. Alla anställda vid Umeå universitet har tillgång till Office 365.

I Forms kan du:

  • Skapa enkäter, formulär, omröstningar
  • Bjuda in deltagare att svara på enkäten/formuläret/omröstningen
  • Sammanställa och utvärdera svaren du får in
  • Exportera data till Excel för att skapa analyser, diagram etc.

Hjälp och utbildning för Forms, Microsoft

Personuppgifter och känsliga personuppgifter

Lagra inte integritetskänsliga/känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Office 365

Du får inte lagra integritetskänslig/känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Office 365. Detta innebär exempelvis att du där inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, värderande uppgifter från utvecklingssamtal, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning. Personnummer räknas som integritetskänslig personuppgift.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Office 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Logga in i Office 365

Logga in med Umu-id och ditt lösenord

Logga in i Office 365

Elin Sköld
2021-03-30