Skapa enkäter och formulär med Forms

Forms är en applikation som ingår i Microsoft 365 där du kan skapa formulär (enkäter, utvärderingar), frågeformulär (test, quiz) eller omröstningar (kortare enstaka frågor) för upp till 5 000 personer.

Med Forms kan du samla in feedback, planera aktiviteter, skapa quiz eller test för lärare och studenter. Det är även möjligt att bjuda in personer utanför organisationen att svara via valfri webbläsare och mobila enheter. Svaren utvärderar du i realtid med Forms analysverktyg. Informationen kan sedan exporteras till Excel.

Några exempel på vad du som användare kan göra i Forms:

 • Skapa enkäter eller test på ett eller flera språk för studenter och anställda.
 • Skapa frågor utifrån ett stort urval av frågetyper.
 • Återanvända tidigare formulär och frågor.
 • Dela formulär till en kollega för att samarbeta.
 • Dela formulär som en mall till en kollega.
 • Analysera svarsdata genom olika grafer.
 • Skapa anonyma och publika formulär.
 • Exportera och analysera data i Excel
 • Dela formulär via länk, QR kod, inbäddningskod till Canvas eller via e-post.

Vilka tjänsten är till för

Tjänsten är till för anställda och studenter vid Umeå Universitet.

Pris

Tjänsten är finansierad genom universitetsgemensamma medel.

Så skaffar du tjänsten

Så här hittar du till Forms:

 • Gå till www.o365.umu.se och logga in med ditt Umu-id.
 • Leta upp Forms i panelen till vänster. Om du inte hittar den där, klicka längst ned i hörnet för att få fram alla applikationer.
 • Klicka på Forms.
 • Du är nu igång med Forms!

Användarstöd

Instruktioner för hur du använder Forms hittar du i Manual:

Instruktioner för Forms, Manual

Introduktion till Forms

En instruktionsvideo som visar hur verktyget Forms fungerar och hur du använder det. Videon är cirka 06:30 minuter lång och har svensk text. Slå på undertext genom att klicka på knappen CC.

 

Skyddsvärde

Anonyma formulär

Enligt Integritetsskyddsmyndigheten betraktas IP-nummer som en personuppgift. Om du väljer anonymitet på formuläret lagras inte IP-nummer, varken admin eller skaparen av fomuläret kan se ip-numren. Även om du är inloggad när du gör formuläret sparas inte IP-adressen om formuläret är anonymt. 

Lagra inte känsliga personuppgifter eller sekretessbelagd information i Microsoft 365

Du får inte lagra känsliga personuppgifter eller information som omfattas av sekretess i Microsoft 365. Detta innebär exempelvis att du inte kan lagra information om hälsotillstånd, skyddade adresser, uppgifter om lagöverträdelser, anbud/upphandling, uppgifter om personers etniska ursprung, politiska åsikter och sexuella läggning.

Läs mer om personuppgifter

Har du frågor om informationssäkerhet och lagring av filer? Kontakta ITS IT-säkerhetsfunktion via Servicedesk.

Lagra inte forskningsmaterial med högt skyddsvärde

Om ditt forskningsmaterial har högt skyddsvärde får du inte lagra det inte i Microsoft 365. För lagring av filer med högt skyddsvärde erbjuder universitetet tjänsten Skyddade dokument.

Börja med att göra en informationsklassning innan du tar ställning till var ditt forskningsmaterial kan lagras.

Vägledning för informationsklassning

Skyddade dokument (lagring av filer med högt skyddsvärde)

Har du frågor som gäller informationssäkerhet och lagring? Kontakta ITS IT-säkerhet eller informationssäkerhetssamordnare via Servicedesk.

Logga in i Microsoft 365

Logga in med umu-id@ad.umu.se och ditt lösenord

Logga in i Microsoft 365

Stöd och hjälp Microsoft 365

Vanliga frågor och svar om Microsoft 365 i Manual.

FAQ Microsoft 365, Manual

Här ställer vi frågor, hjälper varandra och delar tips och tricks om Microsoft 365.

Användarforum för Microsoft 365

Lär dig mer om hur du använder Microsoft 365.

Användarstöd Microsoft 365

Elin Sköld
2022-09-27