Beställa engelsk språkgranskning från universitetets ramavtal

På den här sidan får du stöd att beställa språkgranskning av text skriven på engelska från Umeå universitets ramavtal.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Innan du beställer

Innan du går vidare med beställningen är det viktigt att du läser informationen om personuppgifter och sekretess nedan, och tar ställning till om din text innehåller personuppgifter eller sekretessbelagda uppgifter.

Personuppgifter i texter som ska språkgranskas

Texter som skickas för språkgranskning till en extern leverantör ska som huvudregel inte innehålla personuppgifter. Det bästa är att ta bort uppgifterna innan leverantören får tillgång till texten. Då kan du använda vilken av de avtalade leverantörerna du vill.

Umeå universitet har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) för hantering av några vanliga personuppgifter.

Om din text innehåller någon av nedanstående personuppgifter i klartext får du endast välja leverantörer som i listan är markerade som godkända för personuppgiftshantering, det vill säga "Personuppgifter: Godkänd". Leverantörernas status beror enbart på i vilket land de är verksamma, inte på några andra kvalitetsmässiga faktorer. För att någon av de andra leverantörerna ska kunna användas måste personuppgifterna tas bort.

 • Namn
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Bostadsadress
 • E-postadress
 • Dokumentnamn
 • Fotografier

Andra personuppgifter än de som listas ovan, känsliga personuppgifter eller integritetskänsliga personuppgifter får inte förekomma i texter som skickas för språkgranskning utan att ytterligare avtal tecknas.

Om du behöver beställa språkgranskning av en text som innehåller andra personuppgifter än de som listas ovan behöver du kontakta universitetets jurister genom pulo@umu.se för att teckna ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal måste undertecknas av universitetsdirektören, så kontakta juristerna i god tid innan texten ska skickas för språkgranskning.

Läs mer om vad personuppgifter är

Sekretessbelagda uppgifter i texter som ska språkgranskas

Texter som skickas för språkgranskning till en extern leverantör ska som huvudregel inte innehålla sekretessbelagda uppgifter. Det bästa är att ta bort uppgifterna innan leverantören får tillgång till texten.

Om texter innehåller sekretessbelagd information som inte kan tas bort kan endast svenska leverantörer med språkgranskare verksamma i Sverige väljas. Dessa leverantörer är i listan markerade som godkända för sekretesshantering, det vill säga "Sekretess: Godkänd". Leverantörernas status beror enbart på i vilket land de är verksamma, inte på några andra kvalitetsmässiga faktorer. Om det saknas tillgänglig leverantör, vänligen kontakta universitetets jurister genom pulo@umu.se.

Så här gör du för att beställa

 1. Välj vilket av sex delområden din text passar bäst in i. Vilka delområden som finns ser du i listan längre ner.
 2. Välj en av de språkgranskare som listas under det delområde du har valt. Du kan välja språkgranskare utifrån:
  • språkgranskarens kompetens för det specifika uppdraget
  • din tidigare erfarenhet av språkgranskaren eller leverantören
  • leveranstid
  • pris.
 3. Fyll i Beställningsblankett språkgranskning. Där beskriver du uppdraget för leverantören och anger t.ex. språkvariant, nivå på språkgranskning, önskemål om leveranstid och vald språkgranskare.
 4. Skicka beställningsblanketten tillsammans med filen/filerna du vill ha språkgranskade via mejl till den leverantör du har valt. Leverantörens kontaktuppgifter hittar du i listan här nedanför. Kom ihåg att alltid beställa språkgranskning via leverantören, inte direkt via språkgranskaren.

Delområden och leverantörer

För att läsa vilka delområden och leverantörer som ingår i ramavtalet måste du vara inloggad. Inloggningen hittar du i fönstrets övre högra hörn.

 

Nivå på språkgranskning

Språkgranskning ska erbjudas på tre nivåer. Timpriset för de olika nivåerna är detsamma, men en noggrannare språkgranskning tar längre tid. Du anger i beställningsblanketten vilken nivå på språkgranskningen du efterfrågar.

Nivå 1. Ren korrekturläsning

Språkgranskning enligt nivå 1 omfattar kontroll av

 • stavning
 • böjning
 • avstavning
 • stringens
 • grammatik
 • kommatering och meningsbyggnad såsom syftningsfel eller liknande.

Nivå 2. Språkgranskning

Utöver ren korrekturläsning enligt nivå 1 omfattar språkgranskning nivå 2 en anpassning med hänsyn till målgruppen och till syftet med texten, vilket innebär kontroll av att

 • meningarna har en tydlig uppbyggnad och bra flyt
 • ordval och terminologi är lämplig för målgruppen
 • stilen och tonen passar
 • sambanden och sammanhanget är tydliga.

Nivå 3. Språkgranskning med redigering

Utöver det som ingår i nivå 1 och 2 omfattar nivå 3 kontroll av att

 • strukturen är användbar, logisk och tydlig för läsaren
 • rubrikerna är informativa och enhetliga
 • disposition och rubriker är anpassade
 • inledningarna är bra ingångar till avsnitten
 • sammanfattningen bidrar tydligt till textens syften.

Leverantörens åtaganden och leveranstid

När du har skickat din beställning ska du omgående få ett mottagningsbevis från leverantören via mejl. Detta kan vara ett autosvar. Det är dock inte samma som en bekräftelse på uppdraget.

Leverantören har 24 timmar på sig att bekräfta uppdraget. Leverantörerna är tillgängliga från kl. 8.00–16.30 på helgfria vardagar.

Leveranstid för språkgranskning

Det finns inga fastställda leveranstider för språkgranskning. Du som beställare kommer i stället överens med leverantören om leveransdatum. Ange i beställningsblanketten vilket önskemål du har.

Leverantörer får inget högre arvode för expressleverans och kan därför tacka nej till alltför tidspressade uppdrag.

Om du vill välja leverantör utifrån deras leveranstid kan du skicka samma förfrågan till flera leverantörer inom aktuellt delområde samtidigt. Var då noga med att berätta att flera leverantörer har fått frågan, om du kommer vänta på allas svar eller tilldela uppdraget till första leverantör som kan möta dina krav. Säkerställ att du återkopplar till samtliga leverantörer om huruvida de har fått uppdraget eller inte.

Läs ramavtalet om du vill ha mer detaljerad information.

Kontakt eller reklamation

Om du är missnöjd med en leverans, ska du omgående meddela detta till leverantören samt rapportera till Upphandling och inköp genom upp.adm@umu.se. Dit kan du även vända dig om du har andra frågor om ramavtalet.

Anna Lawrence
2023-09-14