Reseräkning och ersättningar

Traktamente och lönetillägg utbetalas vid tjänsteresor. Det kan vara både skattefria och skattepliktiga ersättningar.

Traktamente

Traktamente är ersättning för dina ökade levnadskostnader som du har när du är på tjänsteresa. Tjänsteresan måste innebära övernattning och vara utanför den vanliga verksamhetsorten för att traktamente ska utbetalas. Traktamentet är skattefritt.

Traktamente får du vid både inrikes och utrikes tjänsteresa.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare får du ett halvt traktamente.

Om tjänsteresan avslutas kl. 19:00 eller tidigare får du ett halvt traktamente.

Nattraktamente utbetalas om du ordnar privat logi. Summan motsvarar ett halvt traktamente.

Skatteverket fastställer inrikes och utrikes traktamente.

Lönetillägg

Lönetillägg får du både vid endags- och flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorden. Lönetillägg få du vid inrikes resa och det är skattepliktigt.

Endagsförrättning

Vid endagsförrättning måste resan pågå minst tolv timmar för att lönetillägg ska betalas ut.

Flerdygnsförrättning

Vid flerdygnsförrättning är lönetillägget lika stort som traktamentet.

Om tjänsteresan påbörjas kl. 12:00 eller senare får du ett halvt lönetillägg.

Om tjänsteresan avslutas kl. 19:00 eller tidigare får du ett halvt lönetillägg.

Bilersättning

Vid resa med bil ska hyrbil väljas i första hand av ekonomiska, trafiksäkerhets- och miljöskäl. Egen bil får användas vid tillfällen när det är det lämpligaste färdsättet efter överenskommelse med ansvarig chef eller perefekt. När du använder egen bil utbetalas skattefri kilometerersättning. Mer information finns i Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor.

Reseräkning

För att så snabbt som möjligt få traktamente och ersättning för eventuella utlägg under tjänsteresan ska du registrera en reseräkning direkt när resan är avslutad. Detta görs i PASS. Kvitton i original ska tillsammans med utläggsbilagan lämnas till institutionens eller enhetens resegranskare. Reseräkningen måste göras inom ett år efter att tjänsteresan är avslutad.

Har du frågor om resor?

Vill du ha hjälp att boka en resa eller hotell kontaktar du XLNT Travel.

Om du har frågor om ersättningar och reseräkning kontaktar du Torbjörn Carlsson.
090-786 56 43

Om du har frågor om våra avtal kontaktar du Upphandlingsenheten.

Belopp - traktamente och lönetillägg

Ann-Christin Edlund
2017-03-06