Visum (Schengenvisering)

Det är bara vissa medborgare som behöver visum för inresa för besök under 90 dagar. De som har ett uppdrag på längre tid behöver inget visum utan ska ansöka om lämpligt tillstånd utifrån uppdragets karaktär.

Om personen behöver visum för inresa till Sverige

En visering utfärdas för tillfälliga besök. Det är ett tillstånd som man måste ansöka om innan inresan. Syftet med besöket kan vara att besöka släkt eller vänner, ett turistbesök, ett affärsbesök, att delta i en konferens eller bara genomresa. En beviljad visering garanterar inte inresa, utan ytterst är det gränspolisen som avgör vem som får resa in.

Medborgare i vissa länder måste ha en visering för inresa i Schengenområdet (Schengenvisering) det vill säga ett visum. 

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Visum behövs endast om besöket är under 90 dagar, om besöket är längre behöver personen ett uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. 

Mer information om uppehållstillstånd för besök.

Om personen har ett giltigt uppehållstillstånd utfärdat av ett annat Schengenland behövs inget visum för inresa till Sverige.

En person behöver aldrig ha både visum och ett tillstånd.

Migrationsverkets information om visum

Hur söker man visum?

Visering till Sverige söks vid en svensk ambassad eller konsulat i det land sökanden är bosatt. Där Sverige inte har någon ambassad eller konsulat kan ett annat Schengenland företräda Sverige och efter prövad ansökan utfärda viseringen för Sveriges räkning. På vissa orter företräds Sverige av ett annat Schengenland även om det finns en svensk ambassad på plats.

Om personen inte behöver visum för inresa till Sverige

Personer som kommer från ett land som inte behöver ha ett visum för att resa till Sverige eller till ett annat Schengenland måste ändå uppfylla ett antal krav. Gränspolisen kommer att kontrollera att personen uppfyller kraven innan inresa i Sverige. 

Migrationsverkets information om kraven för inresa utan visum

Kontakt

Innan du kontaktar Personalenheten kan du själv söka efter information och vägledning i HR-guiden.

Vid behov av rådgivning i internationella HR-frågor kan du som HR/motsvarande skicka ett ärende till den gemensamma funktionsbrevlådan interhr@umu.se 
Beskriv ditt ärende så utförligt som möjligt.

relaterad information

Visum behövs endast av vissa medborgare för inresa om de är på besök kortare tid än 90 dagar

Lista över länder som behöver visum

Migrationsregler

Utlänningslagen (2005:716)

Utlänningsförordning (2006:97)

Jannike Hurenkamp
2023-11-02