Säkerhet vid tjänsteresa till utlandet

Genom att ta del av information om det land och den stad du ska resa till så kan du minimera riskerna för att något oförutsett ska inträffa. Nedanstående enkla åtgärder kan öka din trygghet och säkerhet vid tjänsteresor.

Före avresan

 • Om du reser utomlands och har en smartphone så ladda ner appen "UD Resklar" och ta del av information som finns om det land du ska besöka. Alternativt ta del av information om landet på Utrikesdepartementets webbplats. Följ UD:s rekommendationer. 
 • Ta del av Kammarkollegiets skrift "Goda råd på tjänsteresan".
 • Om du reser utomlands, ta alltid med pass och eventuellt visum. Många länder kräver att passet ska vara giltigt minst 6 månader från inresedatumet. Viseringsinformation på UD:s hemsida ger dig vägledning.
 • Ta en kopia på ditt pass och spara digitalt på en säker åtkomlig plats.
 • Om du reser inom EU, ta alltid med europeiska sjukförsäkringskortet (Försäkringskassan). Kortet ger dig rätt till akut sjukvård enligt samma regler som landets medborgare.
 • När du reser till länder som inte tillhör EU eller är ett konventionsland behöver du ett försäkringsintyg. Kontakta din HR-administratör eller motsvarande som kan utfärda intyget åt dig.
 • Ta bara med dig de digitala enheter som du verkligen behöver.
 • Vid resor utanför EU lämna om möjligt din egen dator och mobiltelefon hemma och ta med en lånedator och lånetelefon.
 • Säkerställ att programvara och appar på dina mobila enheter är uppdaterade, för bästa säkerhetsskydd.
 • Din laptop bör vara försedd med hårddiskkryptering (Bitlocker). Bitlocker skyddar din dator och hårddisk vid förlust genom kryptering. Kontakta Servicedesk för installation av hårddiskkryptering.
 • Din dator ska vara försedd med universitetets VPN-tjänst vid användande av externa nätverk (Instruktioner för VPN finns på Aurora).
 • Spara kontaktuppgifter och viktiga telefonnummer på annat sätt, inte enbart i mobiltelefonen.
 • Meddela dina resplaner till din arbetsplats och dina anhöriga. Hör av dig regelbundet.

Under resan

 • Lämna aldrig digitala enheter obevakade. Lås in din dator och mobiltelefon i hotellrummets skåp för värdeförvaring om du lämnar rummet.
 • Undvik att koppla upp dina enheter mot publika öppna nätverk och använd alltid Eduroam där det finns.
 • Även anslutning till lösenordskyddade nätverk, exempelvis på hotell, kan medföra stora risker. Var kritiskt inställd till frågor som ställs i samband med anslutning till nätverket.
 • I offentliga miljöer använd sekretessfilter på skärmen så inte andra ser dina dokument.
 • Avaktivera bluetooth och positionstjänster som du inte behöver under resan.
 • Undvik att använda USB-minnen.
 • Använd alltid universitetets VPN-tjänst för att nå dina resurser vid universitetets interna lagringsytor.
 • Använd din egen laddare. Fel laddare kan skada dina enheter och laddare riggade med skadlig kod förekommer.
 • Vid krigsutbrott, naturkatastrofer, större olyckor eller krissituation på platsen du befinner dig, kontakta den svenska ambassaden eller konsulatet i landet.
 • Kontakta anhöriga och arbetsplats snarast möjligt om en krigs- eller annan krissituation uppstår. Använd ordinarie kontaktvägar. Vid större krissituationer och om ordinarie kontaktvägar inte fungerar, ring universitetets interna larmnummer +46-90-786 97 00. Samtal besvaras dygnet runt av SOS och kontakt kan upprättas med universitetets krisgrupp.

Efter resan

 • Genomför viruskoll på enheter, även USB-minnen, som du har haft med dig på resan.
 • Var uppmärksam på eventuella phishing-försök som kan ha koppling till din utlandsvistelse.
 • Om du är misstänksam eller funderar över något som rör dina digitala enheter kontakta Servicedesk.

KONTAKTINFORMATION

Charles Cederqvist
Säkerhetschef
090-786 65 16
charles.cederqvist@umu.se

Jacob Eriksson
Säkerhetssamordnare
090-786 71 21
jacob.eriksson@umu.se

Frida Fjellström
2024-01-03