Medlemsavgifter

Umeå universitet måste följa inkomstskattelagen och därför ska betalda medlemsavgifter beskattas vilket innebär att de också beläggs med arbetsgivaravgifter. Det är upp till närmaste chef att avgöra om institutionen/enheten ska betala medlemsavgiften. Om institutionen/enheten betalar medlemsavgiften för en anställd ska personen förmånsbeskattas.

 

 

Foto:

Hanteringsordning för betald medlemsavgift

 

Medlemsavgifter - betald av Institutionen/enheten 

Den anställde ska enbart förmånsbeskattas.

Institutionen/enheten fyller i blanketten Förmånsbeskattning inklusive kontering och betalattest. Notera i textfältet – medlemsavgift.

Baskonto: 4315 Medlemsavgifter och övriga skattepliktig förmåner

Projektkonto: Institutionens konto

Verksamhet:              "
Orghemsvist:             "

Kopia på fakturan bifogas och underlaget skickas till Löneadministrationen.

Medlemsavgifter – betald av anställd

Begäran om ersättning för betald medlemsavgift betald av anställd görs på blankett Arvodesräkning. Bifoga kopia på medlemsavgiften samt kvitto på betalningen.

Baskonto: 4031 (tillsvidare eller tidsbegränsat anställda) eller 4036 (ej anställda)

Projekt: Institutionens konto

Verksamhet:         "
Orghemsvist:        "

Arvodesräkningen med bilagor skickas till Löneadministrationen.

Läs mer om medlemsavgifter här:

Regel beskattning av medlemsavgifter

Birgitta Berglund
2023-01-24