Ansvarsroller du som chef utser

Vissa roller inom din organisation behöver utses av dig som chef. Det handlar om exempelvis om rollerna IT-kontaktperson, katalogansvarig, licensansvarig, innehållsansvarig och webbredaktör.

Katalogansvarig

Som katalogansvarig ansvarar man för att göra administrativt arbete i tjänsterna Personaladministration och Telefonianknytning.

Katalogansvarig kan i Personaladministration:

  • Lägga till, ta bort och förlänga anknutna (personer med anställningsliknande förhållanden).
  • Lägga till/ändra kontaktinformation för anställda och anknutna.
  • Tilldela vissa roller på din institution eller enhet.
  • Återställa lösenord för Umu-id.
  • Lägga till och ta bort avdelningar samt tilldela avdelningschef och områdeschef för dessa.

Katalogansvarig kan i Telefonianknytning:

  • Tilldela en ny fast anknytning (Skype-abonnemang) till anställda eller anknutna.
  • Ta bort och ändra fasta anknytningar för anställda och anknutna.

Läs mer om rollen och hur du utser katalogansvarig

IT-kontaktperson

En IT-kontaktperson representerar din institution eller enhet i dialogen kring IT-relaterade frågor. IT-kontaktpersonen är en viktig länk mellan ITS och din verksamhet.

Läs mer om rollen och hur utser IT-kontaktperson

Licensansvarig

Rollen som licensansvarig innebär att samordna verksamhetens behov av programvaror och stötta dem i frågor om programvaror, licenser och installation.

Som chef anmäler du vem på din institution eller enhet som ska vara licensansvarig till ITS.

  1. Fyll i förbindelsen
  2. Prefekt eller chef ska signera förbindelsen. Du kan signera fysiskt eller digitalt genom att använda eduSign.
  3. Om du har skrivit på ett fysiskt dokument – scanna in och skicka via e-post till: upphandling@its.umu.se. Om du har signerat dokumentet digitalt, skicka det till e-postadressen ovan.

Läs mer om rollen

Innehållsansvarig och webbredaktör

Detta är två roller som återfinns i webbens redaktörsorganisation. Läs mer om rollerna (öppnas i Teamsytan Nätverk för kommunikation).

Anmäl ny innehållsansvarig

Anmäl ny webbredaktör

Avanmäl innehållsansvarig

Avanmäl webbredaktör

OU-administratör

Med hjälp av OU-administration kan institutioner och enheter själva administrera rättighetsgrupper, datorobjekt samt tjänste- och gästkonton i universitetets Active Directory (AD).

Chefer, prefekt eller enhetschef kan utse upp till två OU-administratörer för sin institution/enhet.

Gör anmälan (kräver att du loggar in)

Konto för högre behörigheter

Medarbetare som är systemadministratör med ansvar för system och servrar i Umeå universitets AD kan behöva ett särskilt konto för att ytterligare stärka IT-säkerheten.

Läs mer och beställ

Anja Axelsson
2021-07-01