Frånkoppling av brandlarm

Utryckning från Räddningstjänsten på grund av falska larm debiteras den berörda institutionen, enheten eller motsvarande. Det kan därför ibland finnas behov att koppla från det automatiska brandlarmet i samband med reparations- och installationsarbeten eller liknande.

Den verksamhetsansvariga ska då fylla i blanketten "Frånkoppling av brandlarm" och kontakta fastighetsägaren i god tid. Det är fastighetsägaren som beslutar om larmet får frånkopplas.

Läs mer om de rutiner som gäller under Relaterad information. Där hittar du också blanketten "Frånkoppling av brandlarm".

Frida Fjellström
2021-09-30