Frånkoppling av brandlarm

Utryckning från Räddningstjänsten på grund av falska larm debiteras den berörda institutionen, enheten eller motsvarande. Det kan därför ibland finnas behov att koppla från det automatiska brandlarmet i samband med reparations- och installationsarbeten eller liknande.

Den verksamhetsansvariga ska då fylla i blanketten "Frånkoppling av brandlarm" och kontakta fastighetsägaren i god tid. Det är fastighetsägaren som beslutar om larmet får frånkopplas.

Rutiner vid frånkoppling av brand- utrymningslarm

l. Kontakta fastighetsägaren/husansvarig i god tid innan. Förbindelse om ansvar ska undertecknas.

2. Bevakning av det frånkopplade området ska ske av brandvakt, som ska:

  • Vara väl förtrogen med lokalerna och var allmänhet och personal normalt vistas i dessa lokaler.
  • Självständigt kunna hantera utrymning, larmning och brandredskap.
  • Vid behov vara utrustad for att kunna larma de som vistas i lokalerna (t.ex. högtalare/ megafon, visselpipa eller dylikt).
  • Kunna omgående larma räddningstjänst eller ambulans via telefonnummer 112.
  • Veta var larmknapp för automatlarm finns och var brandredskap finns placerade.
  • Vid behov ordna extra släckutrustning, t.ex. brandfilt vid luciatåg.

3. Om larmet kommer igång av misstag- ring genast till larmcentralen och berätta vad som hänt. Använd följande telefonnummer: 060-10 90 20.

Relaterad information

Frida Fjellström
2022-11-09