Chefsintroduktion

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Chefsintroduktion är en satsning för att utveckla viktiga grundläggande kunskaper hos nya chefer och ledare inom Umeå universitet. Att delta i chefsintroduktion är en del av ditt ledningsuppdrag.

Varje termin ger universitetet en introduktionsutbildning för blivande eller nya chefer och ledare vid Umeå universitet. Målet är att alla nya chefer ska genomgå utbildningen i samband med att de tillträder. 

Att delta i chefsintroduktionen är en förutsättning för att du ska kunna delta i UCL - Umeå universitets chef- och ledarskapsprogram.

Förväntade resultat

Efter att ha genomgått chefsintroduktion förväntas du som chef:

  • ha en översiktlig bild av chefens ansvar för ekonomi, personal och verksamhet
  • veta var inom organisationen du hittar kompetensstöd i olika frågor som rör din verksamhet.

Så anmäler du dig

Anmälan till chefsintroduktionen görs i samråd med överordnad chef för respektive verksamhetsområde, d.v.s. dekan, förvaltningschef, överbibliotekarie m.fl.

Det kostar inget för kursdeltagaren att delta.

Anmälan till vårens chefsintroduktion är öppen. Sista anmälningsdag är den 19 januari.

Anmäl dig genom denna länk.

Kursinnehåll och datum

Kursens omfattning

Utbildningen omfattar totalt tre utbildningsdagar samt självstudier. Tiden för självstudier omfattar cirka 2 h före respektive utbildningsdag.

Så förbereder du dig för kursen

Innan respektive utbildningsdag ska deltagarna ta del av ett digitalt förberedelsematerial. Syftet med detta upplägg är att vara väl förberedd inför de gemensamma utbildningsdagarna så att vi där kan ha mer av interaktion, reflektion, case och diskussion.

Kurstillfällen

Dag 1

Datum: 14 februari 2024
Tid: 08:30-16:15
Plats: Triple Helix

Dag 2

Datum: 29 februari 2024
Tid: 08:30-16:15
Plats: Umeå Folkets Hus

Dag 3

Datum: 20 mars 2024
Tid: 08:30-16:15
Plats: Umeå Folkets Hus

Kontakt

 

Foto:

Anna Mothander
HR- strateg vid Personalenheten
anna.mothander@umu.se
📞 090-786 66 78

Kontakt

 

Foto:

Torbjörn Forsberg
HR-strateg vid Personalenheten
torbjorn.forsberg@umu.se
📞 090-786 70 80

Therese Holmgren
2023-10-16