Tryck av tentamen

Tryckservice erbjuder utskrift av tentamen, både med och utan kodning. För att tentamen ska kunna tryckas behöver vissa utformningsregler följas.

Utskrift av tentamen, med eller utan kodning, kan beställas av Tryckservice. Tryck av dessa sker hos extern upphandlad leverantör. För att förhindra otillåten spridning av tentamensoriginal sker beställning, tryck och leverans alltid enligt säker rutin.

Beställning

Vid beställning behöver du ange följande:

  • Antal tentamen
  • Kodning eller ej
  • Enkel eller dubbelsidigt tryck (om inget anges trycks den enkelsidigt)
  • Färg (om inget anges trycks den i svartvitt)
  • Häftning (om inget anges används hörnhäft)
  • Original i PDF-format.

Format

Enbart original i A4-format kan skrivas ut. Om formatet är Letter kommer Tryckservice försöka konvertera till A4, om detta medför komplikationer i dokumentet kommer vi be beställaren att göra konvertering och anpassning. Original i andra format än A4 och Letter kommer inte att tas emot.

Kodning

Om du vill använda kodning på din tentamen måste det finnas plats att placera kodnumret på samma position på alla sidor. Kodnummer placeras alltid till höger i sidhuvudet. Om det inte finns plats kommer kodnummer endast att infogas på första sidan (kodblad inkluderat).

Leverans

Tryckta tentamen levereras till Universitetsservice i Samhällsvetarhuset för uthämtning. Leveranstid av både kodad och ej kodad tentamen är tre arbetsdagar beräknat från 13:00 den dagen beställningen läggs. För beställningar som inkommer efter 13:00 beräknas leverans från 13:00 dagen efter.

Kontaktinformation

Via mejl 

tryckservice@umu.se
avhandlingar@umu.se

Kundmottagning

Infocenter Universum
090-786 58 10
Telefontid: 9-15 måndag-fredag. Lunch 11.00-12.00
Besök enligt överenskommelse.

Frida Fjellström
2023-11-23