Tryck av tentamen

Tryckservice erbjuder utskrift av tentamen, både med och utan kodning. För att tentamen ska kunna tryckas behöver vissa utformningsregler följas.

Utskrift av tentamen, antingen med eller utan kodning, kan beställas av Tryckservice. För att Tryckservice ska kunna producera tentamen på ett effektivt och säkert sätt måste följande instruktioner efterföljas.

Vid beställning behöver du ange följande:

  • Antal tentor
  • Kodning eller ej
  • Enkel eller dubbelsidigt tryck (om inget anges trycks den enkelsidigt)
  • Färg (om inget anges trycks den i svartvitt)
  • Häftning (Om inget anges används hörnhäft)

Vid utformning av tentamen utan kodning skickas originalen in som PDF. 

Leveransen av både kodad och ej kodad tentamen är tre arbetsdagar. 

Utformning av original för kodad tentamen

Det är viktigt att Tryckservice får original i rätt format för att tentamen med kodning ska kunna tryckas korrekt. Tentamensoriginal ska skickas till Tryckservice i Word-format och som A4. Om originalen levereras i flera olika word-dokument tillkommer en extra kostnad för sammanfogning av fokument. Enstaka sidor i PDf (exempelvis formelsamlingar) kan Tryckservice hjälpa till att infoga i Word-dokumentet. En mall som kombinerad kodblad, försättsblad och frågor kan kostnadsfritt tas fram för er institution tillsammans med Tryckservice. 

Format

Enbart original i A4-format kan printas. Om formatet är Letter kommer Tryckservice försöka konvertera till A4, om detta medför komplikationer i dokumentet kommer vi be beställaren att göra konvertering och anpassning. Original i andra format än A4 och Letter skickas direkt tillbaka till beställare.

Sidhuvud

Sidhuvud bör lämnas tomt. Ifall sidhuvudet innehåller information kommer enbart första sidan (inklusive kodblad) att kodas.
Om en mall tagits fram tillsammans med Tryckservice kan mallen innehålla information i sidhuvud.

Paginering

Sidfoten kan innehålla paginering. Om pagineringen använder totalt sidantal (t.ex "Sida 2 av 10") måste det totala sidantalet skrivas in manuellt, alternativt kan fältet sectionPages användas i stället för numPages.

Avsnittsbrytningar

Enbart Avsnittsbrytning (nästa sida) får användas i original som ska kodas. Ifall ett original innehåller Avsnittsbrytningar måste antalet använda avsnittsbrytningar meddelas vid beställning.

För tentor som utgår från en mall som framtagits i samarbete med Tryckservice används som regel Avsnittbrytning (nästa sida) för att avskilja kodblad från försättsblad.

För dokument som använder någon annan typ av avsnittsbrytning kan Tryckservice enbart erbjuda utskrift utan kodning.

Sidbrytningar

Vi rekommenderar att du alltid använder sidbrytningar för att tvinga frågor att börja på rätt sida. Användning av radbrytningar för att skapa ny sida bör endast användas i undantagsfall. Tryckservice försöker kontrollera att innehåll hamnar rätt men kan inte ta ansvar för om innehållet får en felaktig fördelning över sidor om sidbrytningar inte använts.
Du skapar en sidbrytning via Infoga -> Sidor -> Sidbrytning eller CTRL + Enter.

Kodning

Om du vill använda kodning på din tentamen måste det finnas plats att placera kodnumret på samma position på alla sidor. Kodnumret placeras högst upp till höger i sidhuvudet. Om det inte finns plats kommer kodnummer enbart att infogas på första sidan (kodblad inkluderat). Om er institution har önskemål om placering och utseende av kodnummer kan en mall för er institution tas fram tillsammans med Tryckservice. 

Numeriska kodnummer

Om du vill använda enkel sekventiell numrering där serien börjar med 1 räcker det att ange hur många exemplar av tentamen du vill ha i din beställning.

Ifall du vill använda sekventiell numrering där serien inte börjar med 1 behöver du ange från och till, tex 2543-2612. Ifall från och till angetts används detta istället för antal.

Andra typer av koder

Om du vill använda någon annan typ av koder skickar du med ett Excel-dokument med kodnumren i kolumn A (kolumnrubrik i cell A1). Döp filen till Kodnummer.xlsx eller namnet på tentamen om du beställer flera samtidigt.

Du behöver inte använda sekventiella kodnummer med siffror om du skickar in ett eget Excel-dokument utan kan använda valfria koder. Dessa kan innehålla både siffror och bokstäver, exempelvis R8NZN, RRNDX, B3W31. 

Kontaktinformation

Kundmottagning

Infocenter Universum
Telefontid: 9-15 måndag-fredag. Lunch 11.30-12.30.

090-786 58 10
tryckservice@umu.se
avhandlingar@umu.se

Alexandra Haglund
2022-05-02