BPS/Retendo – IT-system för bemanningsplanering

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Det webbaserade bemanningsplaneringssystemet BPS ger stöd till planerings- och bemanningsarbete på institutions- och enhetsnivå. För att få utökad behörighet som planerare behöver du ansöka hos Personalenheten.

 

Foto:

Vid Umeå universitet används ett gemensamt webbaserat bemanningsplaneringssystem (BPS).​

Alla medarbetare kan logga in i BPS med sitt Umu-id för att ta del av sin tjänstgöringsplanering. Information om använda BPS som medarbetare finns på en separat sida i Aurora.

Bemanningsplanering (sidan riktar sig till medarbetare)

Ansöka om utökad behörighet

Prefekter, studierektorer, personaladministratörer och andra roller som ska jobba med att planera medarbetares tjänstgöring behöver ansöka om utökad behörighet som planerare i BPS.

För att få utökad behörighet till BPS behöver du fylla i och skriva under en ansökan som skickas till Personalenheten.

Du kan antingen ansöka om att få utökad behörighet som planerare, eller utökad behörighet med enbart läsrättigheter.

Ansökan ska undertecknas av verksamhetsansvarig chef eller prefekt.

Ansökan om utökad behörighet till BPS

Inloggning

Logga in i BPS

Användarstöd och information om uppdateringar

Om du är planerare kommer du få tillgång till en gemensam yta för BPS där all relevant information inklusive manual finns. Sidan är under uppbyggnad.

Har du behov av utbildning eller övriga frågor som rör BPS, kontakta BPS-supporten på bps-support@adm.umu.se.

Relaterade sidor på Aurora

Bemanningsplanering (sidan riktar sig till medarbetare)

Sara Rambe
2021-06-10