Retendo (BPS) – IT-system för bemanningsplanering

Ingår i HR-guiden

Informationen riktar sig till dig som är prefekt/chef eller HR-stöd.

Det webbaserade bemanningsplaneringssystemet Retendo ger stöd till planerings- och bemanningsarbete på institutions- och enhetsnivå. För att få utökad behörighet som planerare behöver du ansöka om detta från Personalenheten.

 

Foto:

Retendo (BPS) är ett gemensamt webbaserat system som du kan använda för bemanningsplanering. Systemet används främst som ett stöd med att planera hur utbildning ska bemannas. Medarbetare har möjlighet att logga in i systemet med Umu-id för att se sin tjänstgöringsplan och det finns även en utökad behörighet för dig ska planera bemanningen.

Inloggning

Logga in i Retendo (BPS)

Ansöka om utökad behörighet

Prefekter, studierektorer, personaladministratörer och andra roller som ska jobba med att planera medarbetares tjänstgöring behöver ansöka om utökad behörighet som planerare i Retendo. Såhär gör du:

  1. Fyll i ansökan om utökad behörighet 
  2. Både du och prefekt behöver digitalt signera ansökan med Edusign.
  3. Skicka sedan ansökan per e-post till bps-support@umu.se

Du kan antingen ansöka om att få utökad behörighet som planerare, eller utökad behörighet med enbart läsrättigheter.

Om en anställd inte längre ska vara planerare, kom ihåg att avanmäla behörigheten till supporten via e-postadressen ovan.

Användarstöd och utbildning

Teamsytan fungerar som ett nätverk mellan planerare. Där där kan du som planerare få information och nyheter samt ställa frågor och ge svar till dina planerare-kollegor kring olika funktioner i systemet.  BPS- för planerare

Retendo (BPS) erbjuder webbaserade utbildningar och instruktionsfilmer som du har tillgång till i systemet. Vi kan erbjuda lokalt anpassade utbildningar utifrån behov.

Om du har frågor om felmeddelanden, behörigheter, utbildningsinsatser eller tekniska frågor kontakta bps-support@umu.se.

Retendo (BPS)

För dig som medarbetare

I Retendo kan du som medarbetare se din tjänstgöringsplan.

Länk till film om hur du kan se din tjänstgöringsplan

Logga in i Retendo

För dig som planerare

Logga in i Retendo

Ansökan om utökad behörighet för Retendo

Länk till Teamsytan för BPS

Support: bps-support@umu.se

 

Therese Holmgren
2023-09-18