Dokumenthanteringsplan

En dokumenthanteringsplan samlar, kategoriserar och ger överblick över universitetets allmänna handlingar. I dokumenthanteringsplanen beskrivs också hur olika typer av dokument ska hanteras och var de förvaras. Syftet är att underlätta för universitetets personal och allmänheten att söka och återfinna information.

En dokumenthanteringsplan beskriver

  • Vilka dokument som förekommer inom ett givet område som exempelvis ekonomiadministration, studieadministration etc.
  • Vilka dokument som bevaras (sparas för alltid) eller om de får gallras (förstöras).
  • Var dokumenten ska förvaras, till exempel på en server, i en pärm o.s.v.
  • Vilken sorteringsordning olika typer av dokument har, till exempel alfabetiskt, kronologiskt m.m.

Om du som handläggare funderar kring hur ett dokument ska hanteras är det i dokumenthanteringsplanen du hittar svaret.

Dokumenthanteringsplan

Du finner den aktuella dokumenthanteringsplanen i regelverket under Arkiv och diarium.

Kontaktinformation Arkivfunktionen

Universitetsarkiv

Besöksadress
Förvaltningshuset, plan 3

Chatarina Wiklund
2024-01-28