Kompetensutveckling för chefer

På denna sida hittar du mer information om hur du som är chef eller ledare kan kompetensutveckla dig själv.

Utbildningar inom chefskap och ledarskap

Chefsintroduktion

Chefsintroduktionen ger grundläggande kunskaper till nya och blivande chefer. Utbildningen ges varje termin och omfattar normalt tre utbildningsdagar.

Chefsintroduktion

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

UCL utvecklar chefer med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor. Programmet pågår under ett år och omfattar cirka femton utbildningsdagar sammanlagt.

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

Forskningsledarprogrammet ReaL

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i den nya anställningsordningen.

Forskningsledarprogrammet ReaL

Elizabet Westerlund
2022-05-09