Kompetensutveckling för chefer

På denna sida hittar du mer information om hur du som är chef eller ledare kan kompetensutveckla dig själv.

Utbildningar och nätverksträffar för chefer

HR-frågor

Personalenheten har ett stort utbud av utbildningar, workshops och nätverketräffar som riktar sig till dig som är prefekt/chef. Du hittar mer information om vårt utbud på vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar. På webbsidan kan du även filtrera utbildningar så att du bara ser de träffar som är relevanta för chefer.

Utbildningar och nätverksträffar inom HR

Kostnadsfria webbinarier

På dessa webbsidor hittar du också kostnadsfria webbinarier inom arbetsmiljö, exempelvis ledarskap, konflikthantering m.m.:

 

 

Utbildningar/program inom ledarskap

Chefsintroduktion

Chefsintroduktionen ger grundläggande kunskaper till nya och blivande chefer. Utbildningen ges varje termin och omfattar normalt tre utbildningsdagar.

Chefsintroduktion

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

UCL utvecklar chefer med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor. Programmet pågår under ett år och omfattar cirka femton utbildningsdagar sammanlagt.

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL)

Forskningsledarprogrammet ReaL

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i den nya anställningsordningen.

Forskningsledarprogrammet ReaL

Utbildningar och nätverksträffar

 

Foto:

 

Du hittar utbildningar och nätverksträffar för chefer i vår webbportal för interna utbildningar och nätverksträffar.

Tillfällen i datumordning

Alla utbildningar inom kategorin HR

Du hittar hela universitetets utbud av interna utbildningar här:

Interna utbildningar och nätverksträffar

Therese Holmgren
2023-06-22