ReaL - Forskningsledarskap

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett kompetens- och karriärprogram i tre steg för dig som forskare. Programmet är en del i universitetets arbete för att stödja forskares kompetens- och karriärutveckling, anpassat till de karriärvägar som finns i den nya anställningsordningen.

 

Foto:

ReaL (Research and leadership programme) är ett kompetensstöd till dig som forskare på flera nivåer i karriären och syftar till:

  • Lärande och ökad kompetens kring ledarskap med inriktning mot forskningsledarskap.
  • Stöd för utveckling av framgångsrika forskningsmiljöer, både befintliga och framtida.
  • Stöd för din individuella karriärutveckling och fortsatta vetenskapliga utveckling.

Ett specifikt mål med satsningen är att fokusera på att du som forskningsledare utvecklar din förmåga att kombinera en hög grad av kreativitet med ett gott forskningsledarskap.

Programmet är uppdelat i tre nivåer beroende på var du befinner dig i din karriär, och bygger på varandra. Du kan välja att gå endast en nivå eller samtliga tre nivåer.

Läs mer om de tre nivåerna

Du hittar även information om de olika nivåerna på respektive sida:

Alla moment genomförs på engelska.

Programöversikt

Programöversikt 2022-2027 (pdf)

Ansökan

ReaL steg 1 - ansökan är öppen 2 oktober - 6 november 2023

ReaL steg 2 - ansökan stängd

ReaL steg 3 - ansökan öppnar våren 2025

Kontakt

Projektledare

 

Foto:

Anna-Lill Drugge
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier
✉ anna-lill.drugge@umu.se
📞 090-786 99 43

 

Foto:

Jon Moen
Professor, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap (EMG)
jon.moen@umu.se
📞 090-786 96 47

Therese Holmgren
2023-06-22