Samarbetsprojekt – Sydkorea

​Projektet är ett samarbete mellan Svenska ambassaden i Seoul och Umeå universitet, Göteborgs universitet, KTH och Lunds universitet. Det stöds av Svenska institutet och Näringsdepartementet.

Study in Sweden i Sydkorea är ett unikt projekt för att lyfta Sverige som kunskapsnation där ett av delmålen är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. Projektet innefattar också samarbete med näringsliv för praktik för koreanska och svenska studenter, synliggörande av svensk forskning och utvecklande av ett starkt alumnnätverk. 

Under hösten 2021 kommer Umeå universitet att delta i en rekryteringsmässa den 30 oktober och ett Nobelsymposium den 2 november. Det finns möjlighet för alla intresserade att följa symposiet med forskare från Sverige och Sydkorea som kommenterar årets Nobelpristagare. Mer information kommer inom kort att finnas på denna sida. 

Kontakt

Petra Käck (studentrekrytering)
International Office

Helena Gradin (forskningssamarbete)
International Office 

Petra Käck
2022-03-29