Samarbetsprojekt – Sydkorea

​Projektet är ett samarbete mellan Svenska ambassaden i Seoul och Umeå universitet, KTH och Lunds universitet. Det stöds av Svenska institutet och Näringsdepartementet.

Study in Sweden i Sydkorea är ett unikt projekt för att lyfta Sverige som kunskapsnation där ett av delmålen är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. Projektet innefattar också samarbete med näringsliv för praktik för koreanska och svenska studenter, synliggörande av svensk forskning och utvecklande av ett starkt alumnnätverk. 

Under hösten 2022 planerar Umeå universitet att delta i en rekryteringsmässa den 12 november, samt ett Nobelsymposium och flera forskningsinriktade möten och aktiviteter under samma vecka.  

Kontakt

Petra Käck (studentrekrytering)
International Office

Helena Gradin (forskningssamarbete)
International Office 

Petra Käck
2022-09-26