Sweden-Korea Education, Research and Innovation Collaboration

Utbildning, forskning och innovation – samarbetsprojektet mot Sydkorea spänner över många områden och syftar till fördjupade relationer och samarbeten. Projektet är ett samarbete mellan Umeå universitet, KTH, Lunds universitet och Sveriges ambassad i Seoul. Det stöds av Svenska institutet och Näringsdepartementet.

Umeå universitet har sedan 2013 samarbetat med Sveriges ambassad i Seoul för att rekrytera studenter från Sydkorea. Sedan 2020 utökades samarbetet till att även inkludera forskning. År 2022 var för första gången forskare fysiskt på plats i Sydkorea då Umeå universitet i november reste till Seoul med en delegation på elva personer.

Utbildningsdelen i projektet handlar om att lyfta Sverige som kunskapsnation där målet är att öka antalet studenter från denna region till lärosätena. Projektet innefattar också samarbete med näringsliv för praktik för studenter, synliggörande av svensk forskning och utvecklande av ett starkt alumnnätverk.

Forskningsdelen i projektet handlar om att skapa en plattform för forskare från bägge länderna att samverka i. Genom olika typer av mötesformer såsom rundabordssamtal, innovationsmöten där forskare möter olika företag, dukas ett stort smörgåsbord upp för samarbeten. Dessutom genomförs årligen ett Nobel Memorial Program, där forskare från både Sverige och Sydkorea kommenterar årets Nobelpris.

Sverige och Sydkorea har flera gemensamma nämnare som gör detta projekt intressant. Båda är drivande länder som satsar på forskning och innovation. Forskning och forskningssamarbeten är en viktig väg att gå för att ta sig an de globala utmaningarna.

 

Nyheter
2022-11-02: Forskare möts i Sydkorea


Mer om Sydkoreaprojektet
Nobel Memorial Program webbsida
Nobel Memorial Program 2022 (inspelning på YouTube)


Study in Sweden Korea på YouTube

Tidigare aktiviteter
2021-10-27: Nobelprogram med svenska och koreanska forskare
2020-11-24: Unikt Nobelprogram med svenska och koreanska forskare

Kontakt

Petra Käck (studentrekrytering)
International Office

Helena Gradin (forskningssamarbete)
International Office 

Petra Käck
2023-02-28