Behörighetskrav avancerad nivå

Här hittar du behörighetskrav för program och kurser på avancerad nivå. Du finner också exempel på hur språkkrav i svenska och engelska ska uttryckas i den särskilda behörighet, om det krävs för utbildningen.

Program på avancerad nivå

Grundläggande behörighet till program på avancerad nivå är en examen om minst 180 hp. Utöver det kan man även ställa krav på särskild behörighet. Hela behörighetskravet ska skrivas in som fritext i fältet "Annan behörighet" när man gör utbildningsplaner i Selma. Krav på särskild behörighet ska vara sådana som är helt nödvändiga för att tillgodogöra sig utbildningen.

Det grundläggande behörighetskravet innebär något av följande:

 • kandidatexamen,
 • konstnärlig kandidatexamen,
 • yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng,
 • eller motsvarande utländsk examen.

Särskilda behörighetskrav kan vara:

 • att den sökande ska ha slutfört ett visst antal poäng i ett visst ämne
 • examensarbete, praktik, laboration eller annat
 • arbetsprov
 • yrkeslivserfarenhet
 • språk (vi rekommenderar att sätta kravnivån engelska 6, eftersom engelska 5 inte längre bedöms av UHR och information om vad som kan leda till engelska 5 inte längre underhålls och uppdateras. Dessutom är grundläggande behörighet till grundnivå satt till engelska 6.

Utifrån detta skulle formuleringar kunna inledas:

 • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är xxx

  A Bachelor's degree or equivalent first-cycle qualification comprising of at least 180 ECTS or a corresponding qualification from an internationally recognised university. Specific entry requirements are xxx

Kurser på avancerad nivå

För kurser på avancerad nivå ska behörighetskraven uttryckas som krav på tidigare utbildning på grund- eller avancerad nivå. Behörighetskraven kan formuleras som:

 • Krav på uppnådda högskolepoäng inom ett visst huvudområde
 • Krav på specifika kurser

Krav på kunskaper i svenska och engelska måste också anges.

För kurs på avancerad nivå ska behörighetskrav omfatta tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng.

Behörighet i svenska och engelska för avancerad nivå

Utbildning på grundnivå har krav på grundläggande behörighet för högskolestudier vilket inkluderar krav på svenska och engelska. För utbildning på avancerad nivå måste däremot språkkrav anges.
Om svenska eller engelska är nödvändigt för en utbildning på avancerad nivå måste krav på svenska och engelska uttryckas som en särskild behörighet.

Nedan finner du förslag på hur detta krav kan uttryckas på engelska eller svenska:

 • Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

  Proficiency in English equivalent to Swedish upper secondary course English 6. Where the language of instruction is Swedish, applicants must prove proficiency in Swedish to the level required for basic eligibility for higher studies.
 • Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

  Proficiency in English and Swedish equivalent to the level required for basic eligibility for higher studies

Umeå universitet har krav på Engelska A/5 till ett flertal utbildningar. Detta är problematiskt då nivån engelska 5 inte längre kan bedömas och inte heller registreras. Detta innebär att äldre sökande som sedan tidigare har fått denna bedömning kan bedömas behörig, men inte nya sökande. På sikt ska krav på Engelska A/5 ersättas med antingen Engelska 6 eller engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier. Det senare innebär att nivån på engelska kan variera på sökande beroende på vilka regler som gällde viss gymnasiereform

 

Anita Engkvist
2022-11-30