Steg 1: Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö

Första steget av utvecklingsprogrammet vänder sig till doktorander under första halvan av forskarutbildningen. I fokus står doktorandens förmåga till självledarskap och förmåga att hantera utmanande situationer, samt handledarens förmåga att stötta och skapa en god arbetsmiljö.

Utvecklingsprogrammet för doktorander lägger grunden till ett långt och hållbart arbetsliv inom akademin. Programmet är till för doktorander och handledare med både gemensamma och separata träffar.

Undervisningen består av en kombination av föredrag, seminarier och workshops där exempel hämtas från doktorandernas egna verksamheter.

Hela programmet genomförs på engelska.

Information till doktorander

Innehåll

Steg 1: Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö riktar sig till doktorander under den första halvan av forskarutbildningen, det vill säga tiden fram till mittseminarium eller licentiatseminarium.

Syftet med detta steg är att stärka din förmåga att leda dig själv och hantera de förväntningar, prestationskrav och potentiellt svåra situationer som forskarstudier innebär.

Steg 1 består av fyra integrerade seminarier/teman med fokus på

 1. att möta nya förutsättningar och krav
 2. att ha tillgång till sina förmågor och hitta strategier för att utveckla dessa
 3. att balansera forskarutbildning och privatliv
 4. att möta och hantera svåra situationer.

Genom dessa fyra teman bidrar det första programsteget till att utveckla en förståelse för doktorandrollen och sätta in den i sitt sammanhang.

Förväntade resultat

Efter att ha genomfört steg 1 av utvecklingsprogrammet förväntas du som doktorand:

 • ha utvecklat grundläggande förståelse för de ibland konflikterande förväntningar och mål som forskarutbildningen innebär
 • ha utvecklat din förståelse för stresshantering och vikten av balans och återhämtning
 • ha utvecklat din förmåga att balansera arbete och privatliv
 • ha utvecklat din självkännedom och förmåga till att hantera utmanande situationer.

Genomförande

Steg 1 omfattar fyra träffar om tre timmar vardera, det vill säga 12 timmar totalt.

Som en del av genomförandet förväntas du arbeta med förberedande och efterföljande hemuppgifter. Vissa hemuppgifter utförs enskilt medan andra hemuppgifter bygger på interaktion mellan dig och din  handledare.

Utvecklingsprogrammet för doktorander leds av personer med bred kompetens inom psykologi och stor erfarenhet av doktoranders unika arbetsmiljö och arbetssituation.

Schema för nästa kurstillfälle

Seminarium 1 för doktorander: Att möta nya förutsättningar och krav

Datum: Fredag, 6 oktober, 2023
Tid: 9.00-12.00
Plats: Universitetsklubben

Seminarium 2 för doktorander: Att ha tillgång till sina förmågor och hitta strategier för att utveckla dessa

Datum: Torsdag 12 oktober, 2023
Tid: 9.00-12.00
Plats: Universitetsklubben

Seminarium 3 för doktorander: Att balansera forskarutbildning och privatliv

Datum: Fredag, 20 oktober, 2023
Tid:
9.00-12.00
Plats:
 Universitetsklubben

Seminarium 4 för doktorander: Att möta och hantera svåra situationer (sista timmen tillsammans med handledare)

Datum: Torsdag 26 oktober, 2023
Tid:
9.00-12.00
Plats:
Universitetsklubben

 

Information till handledare

Innehåll

För dig som handledare syftar steg 1 till att få verktyg och praktiska råd som gör att du kan stödja din doktorand på ett bättre sätt, samt att öka din kunskap och medvetenhet om ditt ansvar för doktorandens arbetsmiljö.

För handledare består detta steg av två integrerade seminarier som fokuserar på:

 1. att leda utan att vara chef
 2. att stärka doktorandernas arbetsmiljö.

Utöver de två handledarseminarierna förväntas du även delta vid ett kort avslutande reflektionsseminarium tillsammans med din doktorand.

Förväntade resultat

Efter att ha deltagit förväntas du som handledare ha fått verktyg och praktiska råd för att bättre kunna stödja doktoranden i att:

 • hantera de prestationskrav och förväntningar som forskarstudier innebär
 • förebygga och hantera stress
 • finna balans mellan arbete och privatliv.

Du förväntas också ha utvecklat en grundläggande förståelse för:

 • universitets organisatoriska arbetsmiljöarbete
 • din roll som handledarens i att säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö för doktoranden.

Genomförande

Seminarierna består av en kombination av introducerande föredrag och diskussioner.

Som en del av genomförandet förväntas du som handledare stödja och arbeta tillsammans med din doktorand som deltar i utbildningsprogrammet, till exempel med förberedande och efterföljande hemuppgifter.

Utvecklingsprogrammet för doktorander leds av personer med bred kompetens inom psykologi och stor erfarenhet av doktoranders unika arbetsmiljö och arbetssituation.

Schema för nästa kurstillfälle

Seminarium 1 för handledare: Att leda utan att vara chef

Datum: Onsdag 4 oktober, 2023
Tid:
10.00-12.00
Plats:
Universitetsklubben

Seminarium 2 för handledare: Att stärka doktorandernas arbetsmiljö

Datum: Torsdag, 19 oktober, 2023
Tid:
10.00-12.00
Plats:
Universitetsklubben

Seminarium 3 för handledare: Att möta och hantera svåra situationer (tillsammans med doktoranderna)

Datum: Torsdag 26 oktober, 2023
Tid: 11.00-12.00
Plats: Universitetsklubben

Så ansöker du till programmet

Du ansöker till programmet genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret via länken nedan eller via menyn till vänster. Kom ihåg att den handledare som går programmet tillsammans med dig behöver vara införstådd i detta åtagande innan du ansöker.

Efter din ansökan kommer du att bli kontaktad via e-post med besked om du har kommit med i programmet eller om du måste ansöka vid ett senare tillfälle.

Ansökan utvecklingsprogram för doktorander

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2023

Steg 2: 20 januari, 2023

Vanliga frågor

» Vem kan gå programmet?

» Varför ska jag gå utvecklingsprogrammet för doktorander?

» Hur är programmet uppbyggt?

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2023

Steg 2: 20 januari, 2023

Elizabet Westerlund
2022-12-12