Steg 1: Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö

Första steget av utvecklingsprogrammet vänder sig till doktorander under första halvan av forskarutbildningen. I fokus står doktorandens förmåga till självledarskap och förmåga att hantera utmanande situationer.

Utvecklingsprogrammet för doktorander lägger grunden till ett långt och hållbart arbetsliv inom akademin.

Undervisningen består av en kombination av föredrag, seminarier och workshops där exempel hämtas från doktorandernas egna verksamheter.

Hela programmet genomförs på engelska.

Observera att handledare endast behöver delta i form av diskussioner med sina doktorander. Det kommer med andra ord inte genomföras några specifika seminarier för handledare.

Utvecklingsprogram för doktorander

Information till doktorander

Innehåll

Steg 1: Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö riktar sig till doktorander under den första halvan av forskarutbildningen, det vill säga tiden fram till mittseminarium eller licentiatseminarium.

Syftet med detta steg är att stärka din förmåga att leda dig själv och hantera de förväntningar, prestationskrav och potentiellt svåra situationer som forskarstudier innebär.

Steg 1 består av fyra integrerade seminarier/teman med fokus på

 1. att möta nya förutsättningar och krav
 2. att ha tillgång till sina förmågor och hitta strategier för att utveckla dessa
 3. att balansera forskarutbildning och privatliv
 4. att möta och hantera svåra situationer.

Genom dessa fyra teman bidrar det första programsteget till att utveckla en förståelse för doktorandrollen och sätta in den i sitt sammanhang.

Förväntade resultat

Efter att ha genomfört steg 1 av utvecklingsprogrammet förväntas du som doktorand:

 • ha utvecklat grundläggande förståelse för de ibland konflikterande förväntningar och mål som forskarutbildningen innebär
 • ha utvecklat din förståelse för stresshantering och vikten av balans och återhämtning
 • ha utvecklat din förmåga att balansera arbete och privatliv
 • ha utvecklat din självkännedom och förmåga till att hantera utmanande situationer.

Genomförande

Steg 1 omfattar fyra träffar om tre timmar vardera, det vill säga 12 timmar totalt.

Som en del av genomförandet förväntas du arbeta med förberedande och efterföljande hemuppgifter. Vissa hemuppgifter utförs enskilt medan andra hemuppgifter bygger på samtal mellan dig och din handledare.

Schema för nästa kurstillfälle

Seminarium 1 för doktorander: Att möta nya förutsättningar och krav

Datum: Fredag, 4 oktober, 2024
Tid: 9.00-12.00
Plats: Universitetsklubben

Seminarium 2 för doktorander: Att ha tillgång till sina förmågor och hitta strategier för att utveckla dessa

Datum: Fredag 11 oktober, 2024
Tid: 9.00-12.00
Plats: Universitetsklubben

Seminarium 3 för doktorander: Att balansera forskarutbildning och privatliv

Datum: Fredag, 18 oktober, 2024
Tid:
9.00-12.00
Plats:
 Universitetsklubben

Seminarium 4 för doktorander: Att möta och hantera svåra situationer

Datum: Fredag 25 oktober, 2024
Tid:
9.00-12.00
Plats:
Universitetsklubben

 

Information till handledare

Innehåll

Syftet med steg 1 är att stärka doktorandens förmåga att leda sig själv och hantera de förväntningar, prestationskrav och potentiellt svåra situationer som forskarstudier innebär.

Steg 1 består av fyra integrerade seminarier/teman med fokus på

 • att möta nya förutsättningar och krav
 • att ha tillgång till sina förmågor och hitta strategier för att utveckla dessa
 • att balansera forskarutbildning och privatliv
 • att möta och hantera svåra situationer.

Genom dessa fyra teman bidrar det första programsteget till att utveckla en förståelse för doktorandrollen och sätta in den i sitt sammanhang.

Handledarens roll

För dig som handledare innebär doktorandens deltagande att du förväntas delta i ett antal diskussionsuppgifter. Avsikten är att ni tillsammans ska hitta vägar till en god arbetsmiljö och främja ett gott samarbete er emellan.

Så ansöker du till programmet

Du ansöker till programmet genom att fylla i och skicka in anmälningsformuläret via länken nedan eller via menyn till vänster. Kom ihåg att förankra ditt deltagande i programmet med din handledare.

Efter din ansökan kommer du att bli kontaktad via e-post med besked om du har kommit med i programmet eller om du måste ansöka vid ett senare tillfälle.

Ansökan utvecklingsprogram för doktorander

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2024

Steg 2: 23 februari, 2024
Anmälan till steg 2 är
fortfarande öppen, fåtal platser kvar.

Vanliga frågor om utvecklingsprogrammet

Vem kan gå programmet?

Du som är doktorand vid Umeå universitet kan söka till programmet. Det är dock viktigt att du har förankrat ditt deltagande med din handledare då en del av genomförandet består av gemensamma diskussionsuppgifter.

Varför ska jag gå utvecklingsprogrammet för doktorander?

Utvecklingsprogrammet:

 • stärker doktoranden att leda sig själv och hantera prestationskrav
 • stöttar utvecklingen av en värdefull relation mellan doktorand och handledare
 • ger doktoranden och handledaren verktyg att tillsammans hantera svåra situationer som kan uppkomma i forskarutbildningen
 • stärker doktoranden i att hantera forskarrollen vilket ger förbättrade förutsättningar för en fortsatt karriär efter avslutad forskarutbildning.

Hur är programmet uppbyggt?

Programmet är uppdelat i två steg beroende på hur långt du har kommit i forskarutbildningen.

Steg 1 - Doktorandrollen och doktoranders arbetsmiljö riktar sig till doktorander innan mittseminarium.

Steg 2 - Från doktorand till disputerad riktar sig till doktorander efter mittseminarium.

Alla träffar hålls på engelska.

Ansökningsdatum

Steg 1: 30 augusti, 2024

Steg 2: 23 februari, 2024
Anmälan till steg 2 är
fortfarande öppen, fåtal platser kvar.

Therese Holmgren
2024-01-25