Planera projekt

Kontakt

Juridik, avtal, upphandling

Universitetsjurist
universitetsjurist@umu.se

Upphandling och inköp
upphandling@umu.se

Registratur och arkiv
registrator@umu.se

Dataskyddsombud
pulo@umu.se

Utlysningar och forskningsstöd

Enheten för forskningsstöd och samverkan
rso@umu.se

IT-stöd för forskare

IT-stöd och systemutveckling (ITS)
info@its.umu.se

Forskningsdata

Universitetsbiblioteket (UB)
Kontakta universitetsbiblioteket

Lena Holmberg
2021-06-30