Hantera forskningsdata

En väl utarbetad plan för hantering av forskningsdata redan i början av ett forskningsprojekt bygger upp en god struktur från början. Det ger ditt projekt ramar, överblickbarhet och förebygger onödigt efterarbete.

Det finns fyra huvudsakliga anledningar till att det är viktigt att ha en god och genomtänkt hantering av forskningsdata.

  1. Att uppfylla lagar, etiska riktlinjer, regler, krav och eventuella andra åtaganden som reglerar hantering och åtkomst till forskningsdata.
  2. Att se till så att forskningsdata förvaras på ett sätt som både är säkert och långsiktigt hållbart, så att lösningen för lagring och förvaring inte är känslig för systemkrascher, lämnar öppet för datamanipulation eller liknande.
  3. Möjligheten att återkoppla resultat och resonemang till forskningsdata är viktig för forskningens trovärdighet. För att detta ska vara möjligt måste forskningsdata vara organiserad och begriplig.
  4. Det är en fördel om forskningsdata som produceras inom ett forskningsprojekt är möjlig att återanvända. Chanserna för detta ökar om hanteringen av forskningsdata är genomtänkt samt om forskningsdata hanteras på ett sätt som är interoperabelt med andra system.

Universitetsbibliotekets resurser kring forskningsdata

Datahanteringsplan

Många finansiärer har nu som krav att de som fått tilldelat medel ska skriva en datahanteringsplan (data management plan, DMP). En DMP är ett sätt att upprätthålla en strukturerad hantering av forskningsdata under projektets gång.

Om projektet innehåller flera medverkande är det dessutom ett praktiskt sätt att kommunicera

  • arbetsgång
  • rollfördelning
  • ägarskap av data och datakällor
  • synkroniserad bearbetning av data.

Arbetet med långsiktig och kontinuerlig planering kring forskningsdata är både ett sätt att försäkra sig om goda förutsättningar för konsekvent datahantering under projektet, och ett sätt att se till att projektets data är förberett för lagring och publicering vid projektets avslut.

Det är bra att redan i början av forskningsprojektet fundera över vilken information som behöver dokumenteras för att du ska kunna registrera utförlig och genomarbetad metadata vid projektets avslut. Metadatabeskrivningen är central för att uppfylla FAIR-principerna, vilket flera forskningsfinansiärer förväntar sig av de forskningsprojekt som de finansierar.

Du kan skriva din DMP i verktyget DMPonline.

Universitetsbiblioteket vid Umeå universitet har en arbetsgrupp för forskningsdata. De kan bland annat svara på frågor, läsa och ge feedback på din datahanteringsplan.

Kontakta universitetsbiblioteket

IT-tjänster

För att samla in, lagra, analysera och arkivera data finns en rad IT-tjänster tillgängliga för dig som är forskare vid Umeå universitet. ITS (IT-stöd och systemutveckling) ansvarar för de centrala IT-tjänsterna på universitetet och kan även ta fram nya tjänster tillsammans med dig.

IT-stöd för forskare

Rådgivning och utbildning kring forskningsdata

Bibliotekets arbetsgrupp för forskningsdata finns tillgänglig för rådgivning och kompetensutveckling inom forskningsdatahantering. De hjälper dig bland annat när du ska upprätta en datahanteringsplan.

Kontakta universitetsbiblioteket

2023-11-20