Plagiat och Ouriginal (Urkund)

Ouriginal (fd Urkund) är ett textmatchningssystem för att upptäcka plagiat. Systemet går att använda både som ett integrerat verktyg i en lärplattform eller som en fristående webbtjänst.

Plagieringskontroll via Ouriginal (Urkund) kan användas av lärare och examinatorer. Det primära sättet att använda Ouriginal är via Umeå universitets lärplattformar. Du aktiverar systemet i inställningarna för Uppgift i Canvas.

Ouriginal kan också användas som en fristående webbtjänst där studenter skickar in sina arbeten via e-post. Då hantera läraren inlämningar via e-post eller direkt i en webbapplikation. Om läraren inte använder en lärplattform för undervisning och examination är detta ett alternativ.

Lärare loggar in i Ouriginals webbapplikation med Umu-id direkt på Ouriginals webbplats genom att skriva Umeå universitet i rutan för "Institutions". 

Logga in i Ouriginal

Om Ouriginal

Ouriginal är ett verktyg för textmatchning. Systemet kan inte avgöra om en text är ett plagiat utan att lärare eller examinator granskar Ouriginals rapport. Det Ouriginal gör är att jämföra studentens inlämnade text mot andra texter som systemet har tillgång till. Eventuella träffar vid textmatchning kan ha många orsaker. Det är därför viktigt att du som lärare granskar rapporten. En konstaterad plagiering är inte heller automatiskt fusk. Det är läraren som gör en bedömning om konstaterad plagiering kan vara ett försök att fuska. Läs mer under rubriken Misstanke om plagiering eller fusk.

Misstanke om plagiering eller fusk

Om du upptäcker en misstänkt plagiering (textmatchning) i en uppgift som har granskats av Ouriginal behöver du göra en bedömning om det kan röra sig om vilseledande vid examination.

Läs mer på Aurora om disciplinåtgärder.

Utbildning och Support E-lärande

Behöver du hjälp eller stöd? Du får daglig support via Servicedesk i Canvas, Zoom, Umu Play, Ouriginal (Urkund) samt Mentimeter. Du kan delta i en drop-in i Zoom tisdagar till fredagar, kika in i ett användarforum i Teams eller delta i en verkstad för något av våra e-lärandesystem.

Läs mer om utbildning och support

Ellen Säll
2024-01-09