ReaL Steg 2

Programmet riktar sig till forskare som har ett litet till medelstort nätverk / forskargrupp och vill utvecklas som forskningsledare. Sökande bör ha en tydlig ambition att producera forskningsresultat med stor inverkan.

Programmets syfte och innehåll

  • stödja utvecklingen som forskare
  • utveckla större kompetens i rollen som forskningsledare
  • utveckla större kommunikationsförmåga
  • utveckla större förmåga att säkra extern finansiering
  • utveckla större förmåga att rekrytera rätt person till rätt position
  • utveckla större kompetens vad gäller ledande projekt, teamutveckling och handledning / coaching
  • stödja utvecklingen av den individuella karriärplanen samt utveckla kvaliteten på respektive forskningsprojekt
  • leda till ökad kunskap om universitetets organisation och de stödresurser som finns
  • stimulera utvecklingen av tvärvetenskapliga kontakter såväl som nationellt och internationellt samarbete

Målgrupp

Programmet riktar sig till personer som har ett litet till medelstort nätverk / forskargrupp och vill utvecklas som forskningsledare, en tydlig ambition att producera forskningsresultat med stor inverkan, extern finansiering, erfarenhet från andra universitet och ha en god nationell och / eller internationellt nätverk, undervisningserfarenhet, en framväxande vision för ditt forskningsområde och ha en strategi för din framtida forskning och mer

Du har examen mellan 7 och 12 år sedan. Nivån på din forskarkarriär är i fokus vid urval och anses viktigare än din formella position.

Ansökan och urval

Ansökningsformuläret skickas in till din fakultet med ett medföljande CV, en självutvärdering och en kort karriärplan. Din prefekt måste underteckna ansökan.

Urval till programmet görs i en tvåstegsprocess. I det första steget utvärderar fakultetsdekan ansökningarna och presenterar en rankad kandidatlista för biträdande rektor för forskning, Dieter Müller och Katrine Riklund. De fattar det slutgiltiga beslutet att acceptera deltagare efter att ha hört fakultetsdekan. Urvalet baseras på två kriterier, forskningskompetens och erfarenhet av ledarskap och potential (se bilaga 1).

Programmet riktar sig till dig som har ett litet eller medelstort nätverk eller forskargrupp och vill utvecklas i din roll som forskningsledare.

ReaL steg 2 planerar att starta hösten 2023, ansökan sker våren 2023.

Översiktsschema ReaL Steg 2

Tidigare inbjudan till ReaL Steg 2 grupp B3

Kontakt

Projektledare

 

Foto:

Matts Björklund
Seniorkonsult vid Personalenheten
matts.bjorklund@umu.se
📞 090-786 99 89

 

Foto:

Jon Moen
Professor, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap (EMG)
jon.moen@umu.se
📞 090-786 96 47

Elizabet Westerlund
2022-05-10