ReaL Steg 2

Syftet med programmet är att ger riktad kompetensutveckling och karriärstöd till dig som forskare som har målet att bli framgångsrik forskare och forskningsledare vid Umeå universitet.

 

Foto:

Programmet riktar sig till dig som är forskare och har ett litet till medelstort nätverk/forskargrupp och vill utvecklas som forskningsledare. Du som söker bör ha en tydlig ambition att producera forskningsresultat med stor inverkan.

Real steg 2 startar hösten 2023. Ansökan är nu stängd.

Mål för Real steg 2

De övergripande målen med Real steg 2 är att du ska:

 • få stöd i din forskarroll
 • utvecklas i din roll som forskningsledare
 • utveckla din kommunikationsförmåga
 • utveckla din kunskap i hur du säkrar extern finansiering
 • utveckla din kompetens i hur du rekryterar rätt person till rätt position
 • utveckla din kompetens i hur du leder projekt, grupputveckling och handledning
 • få stöd i att utveckla den individuella karriärplanen samt utveckla kvaliteten på respektive forskningsprojekt
 • öka din förståelse för universitetets organisation och vilka stödresurser som finns
 • få stöd i att stimulera utvecklingen av tvärvetenskapliga kontakter såväl som nationellt och internationellt samarbete.

Målgrupp för Real steg 2

Programmet riktar sig till dig som har:

 • ett litet till medelstort nätverk/forskargrupp och vill utvecklas som forskningsledare
 • en tydlig ambition att producera forskningsresultat med stor inverkan
 • extern finansiering
 • erfarenhet från andra universitet och ha en god nationell och/eller internationellt nätverk
 • undervisningserfarenhet
 • en framväxande vision för ditt forskningsområde
 • en strategi för din framtida forskning och mer.

Du tog din examen för 7-12 år sedan. Nivån på din forskarkarriär är i fokus vid urval och anses viktigare än din formella position.

Ansökan och urval till Real steg 2

Skicka din ansökan till din fakultet tillsammans med ett medföljande CV, en självutvärdering och en kort karriärplan. Du måste skicka in din ansökan under tiden ansökningsperioden är öppen.

Din prefekt måste underteckna ansökan.

ReaL steg 1 - ansökan är öppen 2 oktober - 6 november 2023

ReaL steg 2 - ansökan stängd

ReaL steg 3 - ansökan öppnar våren 2025

Urvalsprocess

Urvalet till programmet görs i en tvåstegsprocess.

 • Steg 1: Fakultetsdekan utvärderar ansökningarna och presenterar en rankad kandidatlista för biträdande rektor för forskning, Dieter Müller och Katrine Riklund.
 • Steg 2: De fattar det slutgiltiga beslutet att acceptera deltagare efter att ha hört fakultetsdekan. Urvalet baseras på två kriterier, forskningskompetens och erfarenhet av ledarskap och potential (se bilaga 1).

Schema för kurstillfällen

2023

 • 27 september
 • 24 – 25 oktober
 • 28 – 29 november

2024

 • 16 - 17 januari
 • 13 – 14 februari
 • 12 mars

Kontakt

Projektledare

 

Foto:

Anna-Lill Drugge
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier
✉ anna-lill.drugge@umu.se
📞 090-786 99 43

 

Foto:

Jon Moen
Professor, Institutionen för Ekologi, Miljö och Geovetenskap (EMG)
jon.moen@umu.se
📞 090-786 96 47

Moa Eirell
2024-03-07