Om något händer

Vid nödsituation eller akut fara

Ring 112, uppge:

• Umeå universitet
• Byggnad
• Adress, till exempel Universitetstorget 16

Möt upp larmpersonalen när de kommer.

Första hjälpen och hjärtstartare

Om det inte är akut

Polis 114 14
Sjukvårdsrådgivning 1177

Universitets säkerhetsnummer 090-786 76 00
Ring säkerhetsnumret om du exempelvis vill ha tag på väktare, upptäcker obehöriga i lokalerna eller upplever obehag att gå ut till bilen på parkeringen.

Norrlands universitetssjukhus väktare 090-785 00 00
Om du befinner dig på Norrlands universitetssjukhus och behöver komma i kontakt med väktare.

Jag vill rapportera

Arbetsskada och tillbud

Om du blir skadad i ditt arbete, upplever en riskfylld händelse eller observerar en risk så är det viktigt att du berättar det för din chef och anmäler det till universitetet.

Stöld, sabotage och inbrott

Om du blivit utsatt för stöld, upptäcker sabotage eller inbrott ska du göra en anmälan till polisen. Men det finns även andra saker att tänka på. 

Hat, hot och våld

Om du blivit utsatt för hat, hot eller våld finns stöd att få.

Kränkning, trakasserier eller sexuella trakasserier

Om något inträffar på jobbet som får dig att må dåligt och känna dig otrygg är det viktigt att du får den hjälp du behöver. 

IT-säkerhetsincident

Misstänker du att du blivit hackad, blivit av med din dator eller telefon så behöver du berätta det. Då finns det möjlighet att minska intrångets omfattning. 

Personuppgiftsincident

Misstänker du att personuppgifter har blivit förstörda eller ändrade, gått förlorade eller kommit i orätta händer så anmäler du det till abuse@umu.se

Oredlighet i forskning

Om du misstänker att det förekommer fabricering, förfalskning eller plagiering av forskningsresultat bör du anmäla det. Detsamma gäller även andra avvikelser från god forskningssed.

Visselblåsning

Om du misstänker eller har information om missförhållanden har du som medarbetare rätt att larma.

Anja Axelsson
2022-04-29