Anmäla OU-administratör

Logga in för att se mer information på denna sida.

Med hjälp av OU-administration kan institutioner och enheter själva administrera rättighetsgrupper, datorobjekt samt tjänste- och gästkonton i universitetets Active Directory (AD).

Chefer, prefekt eller enhetschef kan utse upp till två OU-administratörer för sin institution/enhet.

Anmäl OU-administratör (du behöver logga in för att se formuläret)

Elin Sköld
2021-11-18