Konto för externa personer

Externa personer som behöver tillgång till universitetets system kan ansöka om att få ett Umu-id. Ansökan sker på ett säkert sätt genom BankID eller Freja eID och ansvarig chef/prefekt godkänner ansökan.

Logga in för att se mer information på denna sida.

Att skapa ett konto för en extern person innebär att personen får ett Umu-id och därmed kan få tillgång till universitetets system under en begränsad tid. Prefekt eller enhetschef behöver godkänna kontot vilket innebär att tilldelningen och hanteringen av behörighet går rätt till. 

Hur ansöker vi om ett gästkonto?

  1. Värden (en medarbete på universitetet) skapar en ansökan åt den externa personen.
  2. Chefen/prefekten på organisationen som värden angett får ett mail med en länk till administrationsportalen för kontohantering där chefen antingen kan godkänna eller neka att kontot skapas.
  3. Den externa personen aktiverar kontot med hjälp av BankID eller Freja eID.

Den externa personen kan själv göra en ansökan, se instruktion längre ner på sidan. 

Nuvarande sätt att hantera anknutna finns kvar parallellt. På sikt kommer det nya sättet med godkännande av chef att helt ersätta det nuvarande sättet att skapa ett Umu-id åt en person som inte är anställd eller student vid Umeå universitet. 

Instruktioner för att skapa ett Umu-id för extern person

Du behöver logga in för att se manualerna.

 

Administrationsverktyg

Sofia Westerlund
2023-09-12