Campus och lokaler

Umeå universitet har fyra campus med huvudcampus i Umeå. Campus Umeå omfattar universitetssjukhuset och i Umeå finns även konstnärligt campus. Regionala campus är Skellefteå och Örnsköldsvik.

Studenter pluggar i vardagsrummet, Humanisthuset.

Foto: Malin Grönborg

Umeå universitet äger inga lokaler utan hyr centralt. Våra fastigheter ägs till största del av Akademiska Hus, men vi hyr också av flera andra fastighetsägare, bland annat Balticgruppen och Västerbottens läns landsting. Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice ansvarar för att lokalerna underhålls, anpassas och utvecklas efter verksamhetens behov.

Service i husen

Dessa servicetjänster erbjuder Umeå universitet. Kontakta Infocenter för att beställa. Om du har frågor eller synpunkter om servicen i husen, kontakta FM-chefen för ditt hus.

Ändrade lokalbehov

Vid ändrade lokalbehov, kontakta Lokalförsörjningsenheten.

Felanmälan

Felanmälan på fastigheter görs till respektive fastighetsägare. Läs mer här.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Frida Fjellström
2018-04-06