Campus och lokaler

Umeå universitet har fyra campus med huvudcampus i Umeå. Campus Umeå omfattar universitetssjukhuset och i Umeå finns även konstnärligt campus. Regionala campus är Skellefteå och Örnsköldsvik.

Umeå universitet äger inga lokaler utan hyr centralt. Våra fastigheter ägs till största del av Akademiska Hus, men vi hyr också av flera andra fastighetsägare, bland annat Balticgruppen och Västerbottens läns landsting. Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice ansvarar för att lokalerna underhålls, anpassas och utvecklas efter verksamhetens behov.

Lärosalar, hörsalar och konferenssalar bokar du i universitetets gemensamma bokningssystem TimeEdit.

Kontakta FM-chefen i ditt hus vid frågor eller synpunkter om drift/underhåll och Lokalförsörjningsenheten vid ändrade lokalbehov. Felanmälan på fastigheter görs till respektive fastighetsägare. Servicetjänster beställer du via Infocenter.

Kreativa miljöer som stimulerar till dynamiska möten

Det styrande målet i vår lokalutveckling är universitetets mål i Vision 2020 - Kreativa miljöer stimulerar till dynamiska möten.

"Universitetet är en dynamisk mötesplats där gränsöverskridande kunskap genereras och sprids. Kreativa miljöer attraherar studenter, forskare, lärare och samarbetspartners nationellt och internationellt. Vi är ett av Europas ledande universitet när det gäller nyskapande fysiska och virtuella miljöer. En större del av våra utbildningar integrerar campus- och nätundervisning och kan genom flexibla undervisningsformer genomföras oberoende av tid och rum. Detta ger goda möjligheter för alla att studera och sätter det livslånga lärandet i fokus."

Frida Fjellström
2016-11-18