Campus och lokaler

Umeå universitet har fyra campus med huvudcampus i Umeå. Campus Umeå omfattar universitetssjukhuset och i Umeå finns även konstnärligt campus. Regionala campus är Skellefteå och Örnsköldsvik.

 

Foto: Ulrika Bergfors

Umeå universitet äger inga lokaler utan hyr centralt. Våra fastigheter ägs till största del av Akademiska Hus, men vi hyr också av flera andra fastighetsägare, bland annat Balticgruppen och Region Västerbotten. Lokalförsörjningsenheten och Universitetsservice ansvarar för att lokalerna underhålls, anpassas och utvecklas efter verksamhetens behov.

Service i husen

Samtliga anställda och studenter vid Umeå universitet har tillgång till olika servicetjänster, till exempel lokalvård och husservice. Du hittar information om tjänsterna här på sidorna om campus och lokaler. Om du har frågor eller synpunkter om servicen, kontakta områdeschefen för ditt hus.

Ändrade lokalbehov

Vid ändrade lokalbehov, kontakta Lokalförsörjningsenheten. Det är även hit du vänder dig om du vill ha rådgivning och hjälp vid inköp av inredning.

Återbruk av möbler

Universitetet har möbelförråd med begagnade möbler. Om du är intresserad av någon möbel därifrån till din arbetsplats kan du göra en förfrågan via Lokalförsörjningens formulär för begagnade möbler.

Husråd

På husråden diskuteras ärenden som rör de gemensamma ytorna och de bokningsbara lokalerna i huset. Deltagarna är representanter från institutioner, fastighetsägare, Universitetsservice, Lokalförsörjningsenheten samt entreprenörer och studenter. Husråden hålls två gånger per termin i husen på Campus Umeå. Information, mötesanteckningar med mera finns på Teams.

Hittegods

Hittegods lämnas till Universitetsservice i huset eller till Infocenter. Universitetsservice i respektive hus lämnar en gång per månad allt hittegods vidare till Infocenter.

Kontakt - vi nås via infocenter

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Bifogade filer får inte vara mer än 5 MB.
Frida Fjellström
2023-08-08